Για την Μακεδονία μας

Για την Μακεδονία μας

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Το Σωματείο Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. Πιερίας ...θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις

Το Σωματείο Εργαζομένων Ε.Κ.Α.Β. Πιερίας θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που αποφάσισε η Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β. στην από 12/10/2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. της, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα, για δύο (2) τριήμερες κινητοποιήσεις με αποχή από δευτερογενείς μεταφορές (επανεξετάσεις, εξιτήρια) κατά τις παρακάτω ημερομηνίες 4,5,6/11/2015 και 11,12,13/11/2015.
Τα θέματα του διεκδικητικού πλαισίου είναι τα παρακάτω:
1. Προσλήψεις Προσωπικού
2. Άμεση Ενίσχυση με διασώστες (Επικουρικό Προσωπικό) στις περιοχές που κατακλύζονται από πρόσφυγες
3. Νέος Οργανισμός του ΕΚΑΒ
4. Αξιολόγηση προσωπικού όπως προβλέπετε και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
5. Προμήθεια – Αγορά Ασθενοφόρων,
6. Μισθολόγιο – ασφαλιστικό
7. Πληρωμή εκτός έδρας μετακινήσεων 2014 – 2015, υπερωρίες Δεκεμβρίου 2014.
8. Ασφάλεια και υγιεινή. Όλα τα ασθενοφόρα θα εκτελούν ΜΟΝΟ επείγοντα περιστατικά.