ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

ΕΟΣ Βροντούς: Ο Όλυμπος είναι η ζωή μας

Το Καλοκαίρι ήρθε… και των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν… μαγειρεύουν.
Έτσι ο ΕΟΣ Βροντούς λόγω του καλοκαιριού, της πυκνής βλάστησης και της ύπαρξης δάσους, προχώρησε στην τοποθέτηση πινακίδων σε χώρους αναψυχής,
όπου επισημαίνετε η απαγόρευση της φωτιάς, σε χώρους με άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς.
Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο να εγκαταλείπουν τα σκουπίδια και να βρωμίζουν την περιοχή αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεών τους.
Τα μελή του ΕΟΣ Βροντούς :
καθάρισαν την κάθοδο της Αγ. Κόρης από τα κλαδιά,
καθάρισαν τις παλιές εστίες φωτιάς ,
μάζεψαν τα σκουπίδια στους χώρους αναψυχής του ρέματος Αγ. Τριάδος και Αγ. Κόρης και στους παράπλευρους δρόμους
στην συνέχεια τοποθέτησαν τις ανάλογες ξύλινες ενημερωτικές πινακίδες Αποφασίστηκε όλη την καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχουν ομάδες πυρασφάλειας και παρακολούθησης του βουνού από τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς.
Το είδαμε: http://pieriasport.blogspot.gr

Παράνομα τα πατάρια....στον πεζόδρομο Κατερίνης

Η Αποκεντρωμένη διοίκηση απέρριψε τις προσφυγές των καφετεριών, αλλά αυτές και ο Δήμος Κατερίνης εξακολουθούν να παρανομούν. Υπάρχει εισαγγελέας στην Κατερίνη;

Εδώ όλη η απόφαση 5449/2013 απόφαση:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/admt/ada/


ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ..

α.) "33........δεν είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής εκτέλεσης κατά προσβαλλόµενης πράξης των ∆ήµων, συνεπώς και κατά της καθ’ ού οι προσφυγές, ελλείψει ρητής περί του αντιθέτου, νοµοθετικής πρόβλεψης."
Άρα ήδη από πέρυσι τον Ιανουάριο του 2012 τα πατάρια είναι παράνομα και όσα λένε ο Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι περί αναστολής των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης δεν είναι αλήθεια και τα πατάρια, οι τέντες κλπ είναι παράνομα και οι αιρετοί και οι επιχειρηματίες διατηρώντας τα διαπράττουν ποινικά αδικήματα.
β) .Παρακάτω βλέπουμε πως δικηγόρος κάποιας καφετερίας είναι ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Λιακόπουλος, ο οποίος όχι μόνο δεν πράττει τα νόμιμα για τις παράνομες και αυθαίρετες τέντες, πατάρια κλπ. αλλά τις υπερασπίζεται και νομικά......
............
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 1) Απορρίπτουµε τις προσφυγές των:
 Νικολάου ∆ιαµαντίδη,
Χριστίνα Λιάπη,
 Θωµά Κοκκινοπλίτη,
«Μπράτσος Στυλιανός Μονοπρόσωπη εταιρία ΕΠΕ»,
∆ηµητρίου Μαργαρίτη,
 «Γεώργιος Τζιάτζιος & Σια ΕΕ»,
«CITY BAR Ι.Κ.Ε.»,
Ελένης Ντούφα,
Βασιλείου Παπαδόπουλου,
 «ΣΠΑΝΟΣ – ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΟΕ»,
«BAG ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΕ», Γεωργίου Μερίκου,
«Πέτρος Μανώλης & Σια ΟΕ»,
«Αφοί Ηλία Πόδα ΟΕ»,
«Χριστίνα Βραχνού – Κωνσταντίνος Κωστίκος Ο.Ε.»,
 «Ιορδανίδης Χρήστος και Σια Ο.Ε.»,
κατά της αριθµ. 197/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κατερίνης, που αφορά στην τροποποίηση της αριθµ. 263/2012 όµοιας του, σχετικά µε την τροποποίηση της αριθµ. 674/2011 όµοιας απόφασής του µε θέµα:
 «Τροποποίηση της αριθµ. 642/2011 απόφασης του ∆.Σ. σχετικά µε τον καθορισµό χρήσης κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδροµίων, πεζόδροµων, αιγιαλού κλπ. ∆ήµου Κατερίνης»
και εναρµόνιση της αριθµ. 228/2012 απόφασής του µε θέµα:
 «Ψήφιση κανονισµού λειτουργίας Κ.Χ. - πεζόδροµων- πλατειών ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Κατερίνης» στην παραπάνω τροποποίηση», ύστερα από την αριθµ. 54/2013 εισήγηση της οικείας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τους αναφερόµενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους.

2) Νοµίµως, ελήφθη η αριθµ. 197/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κατερίνης.
Η παρούσα απόφαση µπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόµου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 17 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ ΑΔΑ: ΒΛ4ΘΟΡ1Υ-ΥΚΦ22 234/Α/2009), εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη (Ταχ. ∆/νση : Τ.Οικονοµίδη & Καθ. Ρωσσίδη 1, Τ.Κ. 54008), εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ∆ήµο Κατερίνης
Κατερίνη Πιερίας
(µε αποδεικτικό παραλαβής που θα
σταλεί στην Υπηρεσία µας)
2. Γεώργιο Αντωνόπουλο
Αγ. Λαύρας 22 – Κατερίνη
3. Αθανάσιο Μαργαρίτη
Σολωµού 10 – Κατερίνη
4. Αθανάσιο Λιακόπουλο
Σολωµού 6 – Κατερίνη
5. Αχιλλέας Νικολαḯδης
Παν. Τσαλδάρη 2 – Κατερίνη
6. Χρήστος Παπαγιάννης
Θεσσαλονίκης 84 – Κατερίνη
7. Αναστάσιος Κορδονούλης
25ης Μαρτίου 5 – Κατερίνη
8. Κώστας Καραφουλίδης
Κανάρη 5 - Κατερίνη
9. Αθανάσιο Ελευθεριάδη
Βάρναλη 5 – Κατερίνη
(Πληρεξούσιους ∆ικηγόρους & Αντίκλητους των προσφευγόντων προκειµένου να ενηµερώσουν τους εντολείς τους)

Το είδαμε: http://kolindrinamaslatia.blogspot.com/

Η Ελληνίδα γιατρός... Ευανθία Γαλάνη σκοτώνει τον καρκίνο με ιούς !

Μία πρωτοποριακή μέθοδο έχει αναπτύξει Ελληνίδα γιατρός που διαπρέπει στο εξωτερικό ως μέρος μίας ομάδας που καταπολεμά τον καρκίνο με τη χρήση του ιού της ιλαράς.
Πρόκειται για την κυρία Ευανθία Γαλάνη, καθηγήτρια ογκολογίας, διευθύντρια του τμήματος μοριακής ιατρικής της Mayo Clinic στο Ρότσεστερ της Mιννεσότας στις ΗΠΑ. Για την πρόοδο των ερευνών και για την ίδια προσωπικά αναφέρθηκε πρόσφατα το Foxnews, ένα από τα μεγαλύτερη αμερικάνικα Μέσα Ενημέρωσης.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το αμερικανικό δίκτυο, η κυρία Γαλάνη χρησιμοποιεί τροποποιημένους τύπους του ιού της ιλαράς με σκοπό τη θεραπεία διαφόρων ειδών καρκίνου.
 Ο ιός επιλεκτικά εισέρχεται στα καρκινικά κύτταρα και τα οδηγεί σε αυτοκαταστροφή χωρίς να επηρεάζει τα υγιή κύτταρα του οργανισμού.
Αρχικά η έρευνα κινήθηκε στην κατεύθυνση αντιμετώπισης του καρκίνου των ωοθηκών αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκε στη μοριακή θεραπεία και άλλων μορφών καρκίνου, όπως σε όγκους εγκεφάλου, μεσοθηλίωμα, καρκίνους της κεφαλής και του τραχήλου, καρκίνο του μαστού, καρκίνο του προστάτη και σάρκωμα.
Η πρωτοποριακή μέθοδος που έχει αναπτύξει η ομάδα της κυρίας Γαλάνη καθιστά τη Mayo Clinic ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο με εξειδίκευση στη μοριακή θεραπεία του καρκίνου.
Το είδαμε:http://www.ascending.gr

Το χρέος...της ντροπής

Δείτε το μεγαλύτερο χρέος - άερα στην παγκόσμια ιστορία, το οποίο καλείται να αποπληρώσει ένας χρεοκοπημένος λαός.
Ο πίνακας με το χρέος της Ελλάδας και με τις δόσεις που πρέπει να αποπληρώσει η χώρα μας μέχρι το 2057 είναι η μεγαλύτερη ντροπή για το πολιτικό προσωπικό που υπηρέτησε τις επιλογές των δανειστών. pinakas xreous


Στον πίνακα που παρουσιάζει με ανάρτησή του στο olympia.gr ο βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. Δημήτρης Καμμένος, γίνεται αντιληπτή η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Και τούτο διότι άπαντες γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για δάνεια που έχουν ληφθεί, αλλά στην κυριολεξία για «αέρα κοπανιστό». Χαρτούρα δηλαδή, άνευ νομισματικής και ανταλλακτικής αξίας. Μια απάτη για την οποία κάποιοι, θα έπρεπε τουλάχιστον να σιωπούν και όχι να ευαγγελίζονται ότι παρέδωσαν μια ισχυρή Ελλάδα..
Το είδαμε: http://www.newsbomb.gr

Μεγάλη Αναστάτωση....στο Άγιο Όρος

ΟΥΤΕ ΙΕΡΟ ΟΥΤΕ ΟΣΙΟ!! ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!!
Η Νέα Τάξη Πραγμάτων είναι έτοιμη να εισβάλλει στο Ορθόδοξο «Βατικανό», στο προπύργιο της Ορθοδοξίας, καθώς το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών…στην τελευταία συνεδρίασή του στο Πουσάν της Νοτίου Κορέας, αποφάσισε την κατάργηση του άβατου στο «Περιβόλι της Παναγιάς».
Ένα άβατο που σεβάστηκαν ακόμα και οι Οθωμανοί Τούρκοι!
Πρόκειται για μια κατά μέτωπο επίθεση ενάντια στο σκληρό πυρήνα της Ορθοδοξίας, καθώς οι νεοταξίτικες δυνάμεις επιχειρούν να χτυπήσουν τους Φρουρούς της Ζώσας και Αληθινής θρησκείας.
Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», που αναφέρει ότι αποφασίσθηκαν επίσης «διοργανώσεις πορειών προς όλα τα θρησκευτικά κέντρα του πλανήτου, ιδιαιτέραν αναφοράν εις το Άγιον Όρος, εις την Πάτμον και την Ρόδον, ανακήρυξις ιερών βουνών, ελευθερία εις όλας τας χώρας των θρησκευτικών πεποιθήσεων και ανέγερσις ναών, διοργάνωσις ειδικών χώρων εις τας Ι. Μονάς διά την πραγματοποίησιν Συνεδρίων, κατάργησις της Ι. Παραδόσεως».
Φυσικά κατι τέτοιο αποκλείεται λόγω του καταστατικού χάρτη, αλλά υποδηλώνει την λαχτάρα των νεοταξιτών να πατήσει πόδι στον ιερό χώρο. Αλήθεια το Οικουμενικό Πατριαρχείο τι απαντά στο δημοσίευμα;
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα, υπεγράφησαν 16 Συμφωνίες των Χριστιανικών «Εκκλησιών» και 16 άλλες, μετά των άλλων θρησκειών.
Τρεις από τις Συμφωνίες των Χριστιανικών «Εκκλησιών» αφορούν και στο Άγιον Όρος:
7η Συμφωνία :
Αλλαγή διαρρυθμίσεως εις Ιεράς Μονάς και διοργάνωση Συνεδρίων εντός αυτών όπως ήδη γίνεται διά ποίηση (εκφώνηση ποιημάτων) και εορτάς Ισημερίας, κατάργηση πολλαπλών Ακολουθιών εις Ιεράς Μονάς.
8η Συμφωνία:
Κατάργησις ΑΒΑΤΩΝ σε διάφορα μέρη του πλανήτη κόσμου των Χριστιανικών “Εκκλησιών” καθώς και διαφόρων θρησκειών.
16η Συμφωνία:
Διεξαγωγή κοινών Ακολουθιών μεταξύ Χριστιανικών «Εκκλησιών» και κοινής Λατρευτικής Ακολουθίας, μεταξύ «Εκκλησιών» με μήνυμα διά την Νέαν Εποχήν.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Αγγλ. World Council of Churches, συντομογρ. ΠΣΕ) είναι μια οικουμενική χριστιανική οργάνωση, της οποίας σκοπός είναι η προώθηση της «χριστιανικής ενότητας». Αποτελεί κοινωνία 340 εκκλησιών, από τις οποίες οι 157 είναι μέλη του, και αντιπροσωπεύει πάνω από 550 εκατομμύρια Χριστιανούς, σε περισσότερες από 100 χώρες.
Ιδρύθηκε τις 23 Αυγούστου 1948, και στα ιδρυτικά μέλη του συμπεριλαμβάνονταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κύπρου.
Σήμερα συγκεντρώνει τις περισσότερες Ορθόδοξες, και έναν αριθμό Προτεσταντικών εκκλησιών, όπως την Αγγλικανική Εκκλησία, πολλές Λουθηρανικές, Μεθοδικές και Μεταρυθμισμένες, και μερικές Βαπτιστικές και Πεντηκοστιανές εκκλησίες. Επίσης συμμετέχουν Παλαιοκαθολικές, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ενωμένων και ανεξάρτητων εκκλησιών.
Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αν και δεν είναι εκκλησία-μέλος, συνεργάζεται στενά με το ΠΣΕ, στο οποίο αποστέλλει παρατηρητές και εκπροσώπους. Από την Ελλάδα, εκτός από την Εκκλησία της Ελλάδος, στο ΠΣΕ συμμετέχει και η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Τα πράγματα είναι απλά. Η Ορθοδοξία ενοχλεί την Νέα Τάξη Πραγμάτων, ως θεματοφύλακας της Θείας Γνώσης και του Ελληνισμού. Δεν επιθυμεί να υπάρχουν φάροι της Ελεθερίας και της Πνευματικότητας, ώστε μέσω του Υλισμού να μετατρέψει τις κοινωνίες σε μάζες ανθρώπινου πολτού, χωρίς έθνος, θρησκεία, και οικογένεια, και εύκολα διαχειρίσημες και υπταγμένες σε ποταπά ιδεώδη και πάθη, άρα μη έχοντας ουδεμία διάθεση να αμφισβητήσουν την εξουσία της. Για να επιβληθεί η Παγκοσμιοποίηση, απαιτείται μια κοινή Πανθρησκεία, για να γίνει αυτό πρέπει να εξαφανιστούν οι παλιές θρησκείες ή να στρογγυλέψουν τόσο πολύ που να γίνουν ίδιες, ώστε να ενωθούν σε μια.
Το Άγιο Όρος διαθέτει μια πνευματική ανεξαρτησία που καθιστά κάτι τέτοιο αδύνατο.
Βασικό γεωπολιτικό εμπόδιο για την επικράτηση των Παγκοσμιοποιητών είναι η Ορθόδοξη Ρωσία του Β.Πούτιν, στην οποία στρέφονται τα μάτια και τα ώτα όλων των ορθόδοξων πληθυσμών του πλανήτη, δεν είναι τυχαία η εκρίζωση πανάρχαιων ορθόδοξων κοινοτήτων από τους ισλαμιστές της Αλ Κάιντα και του ΙSIL σε Ιράκ και Συρία, όπως και έντεχνη μετατροπή της άλλοτε βαθιά θρησκευόμενης Ελλάδας σε χώρα άθεων και άθρησκων (είναι της μόδας να έισαι άθεος, για να σε αποδέχονται κοινωνικά) μέσω του lifestyle που επί δύο δεκαετίες κατέστρεψε στην χώρα οτιδήποτε άξιο λόγου, στο όνομα της ελευθερίας της «έκφρασης».
Στο Άγιο Όρος υπάρχει μεγάλος αριθμός Ρώσων μοναχών και ο ίδιος ο Β.Πούτιν είναι λάτρης του Ιερού Βουνού.
Δεν ήταν τυχαίες οι δηλώσεις του γνωστού νεοταξίτη και ανθέλληνα Σουηδού ΥΠΕΞ Καρλ Μπιλντ προ μερικών μηνών.
Ο φιλότουρκος (γνωστή η υπόθεση με τις αμοιβές του από την Τουρκία ως λομπίστας των τουρκικών συμφερόντων) και γνωστός θαμώνας της Λέσχης Μπίλνερμπεργκ (2006, 2008, 2009, 2013) του Council on Foreign Relations (CFR) και της Τριμερούς Επιτροπής, ο Σουηδός ΥΠΕΞ Καρλ Μπιλντ (Nils Daniel Carl Bildt) προχώρησε σε πρωτοφανείς δηλώσεις κατά της Ορθoδοξίας.
Δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την ελληνική κυβέρνηση.
Ο Καρλ Μπιλντ, ο οποίος υπήρξε και πρωθυπουργός της Σουηδίας (1991-1994), δήλωσε συγκεκριμένα ότι «Η Ορθοδοξία αποτελεί απειλή για το δυτικό πολιτισμό» και ο Β.Πούτιν δεν δεσμεύεται από τις διεθνείς αξίες, αλλά δεσμεύεται από την Ορθοδοξία»! Κηρύσσοντας κατ’αυτόν τον τρόπο έναν θρησκευτικό «πόλεμο» στην Ευρώπη που είναι ότι πιο σίγουρο όχι απλά για να διαλυθεί αλλά για να κυλήσει πάλι σε πολυαίμακτους θρησκευτικούς πολέμους.
Ο Σουδός ΥΠΕΞ προφανώς για να βρει κάτι πρωτότυπο να πει για τον Β.Πούτιν, υποστήριξε ότι : «Έδειξε σύνδεση με τις δυτικές αξίες κατά την πρώτη δεκαετία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και προσπάθησε να τις επιβάλλει στους πολίτες της, αλλά η σημερινή ηγεσία της Ρωσίας παίρνει μια σταθερή στάση κατά της Δύσης”,
Σύμφωνα με τα λόγια του Bildt, «ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταδεικνύει την προσήλωσή του όχι στις παγκόσμιες αξίες, αλλά στις αξίες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας», σε σχετικό post στο Twitter του.
«Η νέα αυτή συμπεριφορά κατά της Δύσης του Πούτιν βασίζεται στο βαθύ συντηρητισμό των ιδεών της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας», είναι πεπεισμένος ο Καρλ Μπιλντ.
Ο Σουηδός υπουργός εξηγεί την επιδίωξη να καταστραφεί η ουκρανική εκκλησία και να φερθεί η ουκρανική αυτοκέφαλη εκκλησία πίσω στις πτέρυγες του Πατριαρχείου Μόσχας, με τον Πούτιν να επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της Ουκρανίας. Αλλά ακριβώς η Ανατολική Ορθοδοξία, σύμφωνα με τον Mpild, είναι η κύρια απειλή για τον δυτικό πολιτισμό.
Η δήλωση του Καρλ Μπίλντ είναι η ακόλουθη και το θέμα το ανέδειξε το εξαιρετικό ιστολόγιο redskywarning.blogspot.gr (Κόκκινος Ουρανός) το οποίο κάνει καταπληκτικη δουλειά.
«Στη σημερινή Ρωσία, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Ο Πούτιν δείχνει ότι δεν δεσμεύεται από τις διεθνείς αξίες, αλλά δεσμεύεται από την ορθοδοξία και πυροδοτεί το φόβο και το μίσος.
Η υποστήριξή που προσέφερε στον Άσαντ στη Συρία μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο Άσαντ προστατεύει την Ορθοδοξία στη Συρία. Επιπλέον, η ορθοδοξία είναι πιο επικίνδυνη από τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και ως εκ τούτου, αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το δυτικό πολιτισμό».
Ο Καρλ Μπιλντ, ο οποίος είναι διαβόητος για τον ανθελληνισμό του, αφού όπου υπάρχει αντίπαλος της Ελλάδας αυτός εμφανίζεται να τον υποστηρίζει (Σκοπια, κατεχόμενα στην Κύπρο, Τουρκία), προέκυψε ότι είναι και πληροφοριοδότης των Αμερικανών.
ΟΤζούλιαν Ασάντζ του «WikiLeaks», έδωσε το «πράσινο φως» στους συνεργάτες του να δείξουν στη σουηδική εφημερίδα Expreseen απόρρητο τηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Στοκχόλμη προς το State Department, από το οποίο προκύπτει ότι ο Μπιλντ «συνεργάστηκε με την αμερικανική κυβέρνηση με παράνομο τρόπο».
Ο Καρλ Μπιλντ αποκαλύπτεται στο τηλεγράφημα ότι είναι πράκτορας των Αμερικανών από τα μέσα της δεκαετίας του 1970!
Φέρεται να στρατολογήθηκε από τον υπεύθυνο στρατηγικής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, Καρλ Ρόουβ με τον οποίο διατηρεί φιλική σχέση από παλιά.
Δεν είναι τυχαία η νέα επίθεση εναντίον του άβατου του Αγίου Όρους, βλέπετε η Παράδοση λέει κάτι πολύ σημαντικό.
Στα χρόνια του Αντιχρίστου, σε ένα από τα τρια μέρη που ο «υιός της απωλείας» δεν θα περπατήσει ποτέ θα είναι το Άγιο Όρος.
Το είδαμε: http://panagiamegalohari.gr

Αιμοδοσία...Αγ.Άννα...Κατερίνη


Κάπνισμα...με την ώρα

Ένα νέο αντικαπνιστικό σχέδιο φαίνεται πως προωθεί το υπουργείο Υγείας.
Έτσι, σχεδιάζεται να επιβληθεί "ωράριο καπνίσματος" για τους δημόσιους κλειστούς χώρους,
το οποίο θα αφορά κυρίωςεστιατόρια, μπαρ, καφενεία και κέντρα διασκέδασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας"Ημερησία", διατυπώνονται απόψεις για απαγόρευση καπνίσματος και επιβολή υψηλών προστίμων στα εστιατόρια, κυρίως σε ώρες που επιλέγουν οι περισσότεροι για το γεύμα ή το δείπνο τους, που μπορεί να είναι από τη μία έως τις τέσσερις (13:00 έως τις 16:00) το απόγευμα και από τις εννέα έως τις δώδεκα(21:00 έως τις 00:00) το βράδυ.

Έξαλλη ....Η Παναρίτη για τις κριτικές

Έντονη είναι η αντίδραση της νέας εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ “Ελενας Παναρίτη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του usay.gr, στις επικρίσεις που άρχισαν να διατυπώνονται δημόσια από την Παρασκευή το βράδυ.

«Αν δεν με θέλουν εκείνοι μία φορά, εγώ δεν τους θέλω δέκα» φέρεται να λέει σε όσους την ρωτούν για τις δηλώσεις Σακοράφα, Παπαδημούλη, Φίλη , αλλά και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν με την επιλογή της και θέτουν το θέμα ανεπίσημα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.usay.gr

"ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ"¨για την "ΑΥΓΗ" η Παναρίτη. Όχι σήμερα, αλλά το.. 2009. Άλλα χρόνια εκείνα...

Έντονες αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες ο διορισμός της Έλενας Παναρίτη ως εκπροσώπου της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Σε «ανύποπτο χρόνο» και πιο συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2009, η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ «Αυγή» είχε χαρακτηρίσει την κυρία Παναρίτη «αρπακτικό».
Όπως έγραφε το 2009 η εφημερίδα «το ερώτημα για την κυρία Παναρίτη παραμένει:
Είναι ένας επικίνδυνος αδαής ιδεολόγος ή ένα καλά κρυμμένο αρπακτικό;».
Ολόκληρο το άρθρο που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2009 η Αυγή:
«Όταν ο κ. Παπαδήμος αρνήθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η αγορά άρχισε να ανησυχεί.
Γι’ αυτό και γρήγορα κυκλοφόρησε το όνομα της Έλενας Παναρίτη, που είχε δουλέψει για τη Διεθνή Τράπεζα και κατέχει τη 2η θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Διεθνής Τράπεζα είναι οι δύο θεσμοί που, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, θεωρούνται ελαφρώς πιο ευπρόσδεκτοι από το τέρας της αποκαλύψεως.
 Οι πολιτικές που πρότειναν και επέβαλαν οδήγησαν αποδεδειγμένα την Αργεντινή στην απόλυτη οικονομική καταστροφή και τη ΝΑ Ασία στη μεγάλη κρίση του 1997.
Δεν είναι τυχαίο πως, μετά το 2000, οι περισσότερες χώρες φρόντισαν να απεμπλακούν και από τους δύο.
Μέχρι το 2007 οι μοναδικοί μεγάλοι οφειλέτες του ΔΝΤ ήταν η Τουρκία και το Πακιστάν, χώρες στρατηγικά συνδεδεμένες με τις ΗΠΑ.
Το παράδειγμα του Περού

Αλλά, για να μην είμαστε άδικοι με την κυρία Παναρίτη, ακολουθήσαμε το σημείο εκείνο του βιογραφικού της που η ίδια δείχνει να προτιμά. Τη δημιουργία κτηματολογίου και επίσημων τίτλων ιδιοκτησίας στο Περού επί προεδρίας Φουτζιμόρι, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 1990.
Η ιδέα προτάθηκε κυρίως από τον οικονομολόγο Ντε Σότο και έλεγε ότι οι φτωχοί που δεν διέθεταν τίτλους ιδιοκτησίας στη γη τους δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστώσεις από τις τράπεζες και αναγκάζονταν να δανείζονται με υπέρογκα επιτόκια από μη τραπεζικούς τοκογλύφους. Με το να δημιουργήσεις τίτλους ιδιοκτησίας, έλεγε ο Ντε Σότο, θα μετατρέψεις την περιουσία των φτωχών σε εμπορευματικό αγαθό το οποίο θα αξιοποιήσουν.
Και σε αυτό το κομβικό σημείο θα πρέπει να κάνουμε δύο υποθέσεις.
Η μία λέει πως η κυρία Παναρίτη πιστεύει ειλικρινά πως το μέτρο αυτό βοηθά στην καταπολέμηση της φτώχειας, όπως ισχυρίζεται και ο τίτλος της στην παγκόσμια τράπεζα.
Η άλλη λέει πως γνωρίζει ότι η υπόθεση Ντε Σότο ήταν μια όμορφα διατυπωμένη πρόταση, προκειμένου οι τράπεζες να βάλουν χέρι σε μια τεράστια περιούσια που δεν μπορούσαν να αποτιμήσουν με εμπορευματικούς όρους.
Γνωρίζουμε από τον 19ο αιώνα πως η εισαγωγή εμπορευματικών πρακτικών σε κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν τον κατάλληλο εμπορικό πνεύμα οδηγεί με σιγουριά στην καταστροφή αυτών των ανθρώπων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας πρακτικής ήταν η εξαθλίωση των εργατών/πρώην χωρικών στην Αγγλία του 1850, εξαθλίωση που έκανε εντύπωση ακόμη και στους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
Το ίδιο συνέβη και στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα και μάλιστα έχουμε από τότε νόμους που προστατεύουν τους δανειολήπτες από αρπακτικές τραπεζικές τακτικές.
Ας μην επεκταθούμε παρακάτω, για όποιον έχει αμφιβολίες η βιβλιογραφία είναι βαριά και γεμάτη παρόμοια παραδείγματα.
Όταν δίνεις ενέχυρα δάνεια σε φτωχούς και όχι ιδιαίτερα μορφωμένους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν, το αποτέλεσμα είναι πρακτικά ντετερμινιστικό.
 Οι τράπεζες θα αρπάξουν τις ιδιοκτησίες των φτωχών και οι φτωχοί θα γίνουν ακόμη φτωχότεροι, δημιουργώντας αυτή την ιδιότυπη νέα φεουδαρχία που μας οδηγεί ο νεο-φιλελευθερισμός, των ελάχιστων υπερ-πλούσιων, ανάμεσα σε μια θάλασσα φτωχών.
Θα αναρωτηθήκατε τι έγινε στο Περού μετά τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες επιμελήθηκε η κυρία Παναρίτη; Παρά, λοιπόν, την καλή πρόθεση του κ. Ντε Σότο, η δημιουργία τίτλων ιδιοκτησίας δεν ήταν ο καθοριστικός παράγοντας προκειμένου οι φτωχοί να πάρουν δάνεια.
Η πρόσβαση των φτωχών σε πιστώσεις αυξήθηκε μεν από το 17% το 1994 στο 37% το 1997, αλλά έπεσε ξανά στο 19% μέχρι το 2000.
Ο λόγος που οι φτωχοί σταμάτησαν να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις παρά του τίτλους ιδιοκτησίας, ήταν το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που υλοποιήθηκε την ίδια εποχή με την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και άλλων δημόσιων οργανισμών που προσέφεραν πιστώσεις στους φτωχούς.
Οι ιδιωτικές τράπεζες θεωρούσαν ασύμφορη την παροχή δανείων έστω και με τους νέους τίτλους ιδιοκτησίας.
Χωρίς να έχω πολλά παραπάνω στοιχεία μέχρι στιγμής, οι φτωχοί του Περού, φαίνεται να σώθηκαν από την ίδια τους τη φτώχεια.
Οι τράπεζες τις περισσότερες φορές δεν θεώρησαν πως η αξία του σπιτιού ή του χωραφιού που θα έμπαινε ενέχυρο, ήταν αρκετή για να δικαιολογήσει το ρίσκο και τα έξοδα της διεκδίκησής του σε πιθανή χρεοκοπία του οφειλέτη.
Παρόλα αυτά το ερώτημα για την κυρία Παναρίτη παραμένει:
 Είναι ένας επικίνδυνος αδαής ιδεολόγος ή ένα καλά κρυμμένο αρπακτικό?».

Αυγή, 23 Σεπτέμβρη 2009

Τραυματισμένη λογοτεχνία

Τραυματισμένη λογοτεχνία Το νέο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία που ψήφισε η Βουλή. Νεοελληνική λογοτεχνία και αρχαία γραμματεία τα θύματα των αλλαγών.
Οι ανθρωπιστικές σπουδές υποχωρούν παγκοσμίως και οι Ελληνες θρηνούμε γι' αυτό, γιατί - πώς να το κάνουμε; - καρδιά των ανθρωπιστικών επιστημών είναι οι ελληνικές σπουδές. 
Η συρρίκνωση των πρώτων συνεπάγεται και συρρίκνωση των δεύτερων. 
Δεν περιμέναμε όμως ότι αυτή η υποβάθμιση θα άρχιζε από το ίδιο μας το σπίτι.
Τέρμα πια τα εθιμοτυπικά πονηρά χάχανα των μαθητών κατά την ανάγνωση της μνημειώδους φράσης
«Φιλοκαλούμεν τε γαρ μετ' ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας...» από τον «Επιτάφιο» λόγο του Περικλή.
Η μονόωρη διδασκαλία του καταργείται από το Πρόγραμμα Σπουδών Γενικής Παιδείας της Γ' Λυκείου.
Με τον «Επιτάφιο» θάβεται και μία ώρα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην ίδια τάξη, με αποτέλεσμα το δίωρο μάθημα να περιορίζεται σε μία ώρα εβδομαδιαίως προκειμένου στη θέση του να διδαχθούν οι μαθητές Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών διότι «η προσθήκη του μαθήματος θα συμβάλει στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και θα δώσει ευκαιρίες και ερεθίσματα προβληματισμού στους νέους και νέες λίγους μήνες πριν από την απόκτηση του δικαιώματος της ψήφου».
Λογοτέχνες και φιλόλογοι εξανέστησαν.
Με τα λόγια «"Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ Ελευθερία και Γλώσσα;" ρωτούσε ο Διονύσιος Σολωμός. Επειδή όχι μόνο χωρίς Ελευθερία κινδυνεύει η Γλώσσα, αλλά επειδή και χωρίς Γλώσσα κινδυνεύει η Ελευθερία», η Εταιρεία Συγγραφέων δημοσιοποίησε την αντίθεσή της στη συρρίκνωση των ωρών διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στην εκπαίδευση.
Με ψηφίσματα διαμαρτυρίας αντέδρασαν βεβαίως τα πανεπιστημιακά Τμήματα Φιλολογίας και η Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων (ΠΕΦ). Οι πανεπιστημιακοί φιλόλογοι και συγγραφείς που τοποθετούνται στη συνέχεια εξηγούν ο καθένας με τον τρόπο του ποια είναι η σημασία της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο σχολείο και ποιος ο ρόλος της στην ηθική και πολιτική συγκρότηση των μαθητών.
Η συντεχνία των φιλολόγων προασπίζει τα συμφέροντά της, είναι η πρώτη - εύκολη - ανάγνωση. Υπάρχουν όμως και ενστάσεις από τον εξωφιλολογικό χώρο.
Ο συγγραφέαςΝικόλας Σεβαστάκης, καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με δεκαπενταετή θητεία στα ακαδημαϊκά έδρανα σχολών Κοινωνικών Επιστημών, είναι σαφής: «Βασίζομαι, για να διδάξω βασικές έννοιες του πολιτικού στοχασμού σε νεαρούς φοιτητές που δεν έχουν εμπειρίες ζωής, στη λογοτεχνία.
Για παράδειγμα, η στρατοπεδική λογοτεχνία του Πρίμο Λέβι, του Ρομπέρ Αντέλμ, του Σολτσενίτσιν και του Σαλάμοφ είναι προαπαιτούμενο γνωσιακό υπόστρωμα για τη συζήτηση των ολοκληρωτισμών και του πολιτικού κακού στον 20ό αιώνα.
Οταν και η αναγνωστική εμπειρία των φοιτητών είναι φτωχή, πώς να τους κάνεις να κατανοήσουν τις πολιτικές φιλοσοφίες της Δύσης για τη θέση του ατόμου απέναντι στο κράτος και στην κοινωνία;
Η εξοικείωση με βασικά ζητήματα των κοινωνικών επιστημών και της ιστορίας τους είναι απαραίτητη στο σχολείο του 2015.
Η συνάντηση όμως με τα λογοτεχνικά κείμενα διευρύνει τους νοητικούς και συναισθηματικούς ορίζοντες των μαθητών.
Γι' αυτό και είναι παράλογη η επιλογή προτίμησης στις Κοινωνικές Επιστήμες εις βάρος της Λογοτεχνίας.
Τα δύο πεδία μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά καλλιεργώντας το γλωσσικό αισθητήριο, τις αναλυτικές κριτικές ικανότητες και την ιστορική αίσθηση των μαθητών.
Εκτός και αν με τον όρο Κοινωνικές Επιστήμες κάποιοι αντιλαμβάνονται μια ιδεολογική χρήση της κοινωνιολογίας ή έναν ανούσιο πολιτικό διδακτισμό.
Σε αυτή την περίπτωση - που την απεύχομαι - το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο».
Ακυρώνεται το μάθημα
Μέσα στη σχολική τάξη το μάθημα της Λογοτεχνίας, ειδικά για τους πιεσμένους για επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις μαθητές της Γ' Λυκείου, είναι «ένα μάθημα στο οποίο έχουν τον χρόνο και τον χώρο να εκφράσουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους, να ασκήσουν τη συναισθηματική ευφυΐα τους που είναι παραμελημένη στο σχολείο»υποστηρίζει η Ελένη Χειμαριού, φιλόλογος στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Είναι κοινό μυστικό ότι πολλοί φιλόλογοι αξιοποιούσαν τη μία από τις δύο ώρες του μαθήματος της Λογοτεχνίας για να διδάξουν το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Γλώσσας.
Τώρα, με τη μείωση στη μία ώρα, «το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ακυρώνεται στην ουσία».
 Χάνουν έτσι οι μαθητές, λέει η φιλόλογος από τη Θεσσαλονίκη, ένα μάθημα «που λειτουργεί, αν το στηρίζει σωστά και ο εκπαιδευτικός, ως όχημα επαφής με τις άλλες τέχνες και ως μάθημα αγωγής στον σύγχρονο πολιτισμό».
Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Λύκειο έπασχε ήδη και χωρίς τη μείωση των ωρών.
 «Η θεματική προσέγγιση που προτείνεται στην Α' Λυκείου προτρέπει τον καθηγητή να διδάξει κείμενα από τις λογοτεχνικές ανθολογίες τριών τάξεων τις οποίες όμως δεν έχει στα χέρια του ο μαθητής.
Ετσι η Λογοτεχνία υποβιβάζεται σε "μάθημα της φωτοτυπίας", ενώ είναι το μάθημα που περισσότερο από όλα συνδέεται με το βιβλίο» εξηγεί η Ελένη Πούλου, καθηγήτρια Λογοτεχνίας στο Α' Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος και διαχειρίστρια του ιστολογίου «Περί λογοτεχνίας και άλλων δαιμονίων».
Η ανακολουθία στον τρόπο διδασκαλίας μεταξύ της Α' Λυκείου και των επόμενων τάξεων, που επιστρέφουν στην προσέγγιση της λογοτεχνίας με όρους γραμματολογικούς, ξενίζει τους μαθητές «που χρειάζεται να κατανοήσουν έννοιες δύσκολες, για λογοτεχνικά ρεύματα, αφηγηματικές θεωρίες κ.τ.λ. χωρίς να έχει χτιστεί το απαιτούμενο υπόβαθρο» και παράλληλα «ο μηχανιστικός τρόπος εξέτασης (αναζήτηση σχημάτων λόγου, αφηγηματικών στοιχείων κ.τ.λ.) δεν αφήνει πολλά περιθώρια σε καθηγητή και μαθητή να δημιουργήσουν».

Ψαλίδι στις φιλολογικές ώρες

Τον Νοέμβριο του 2013 ο Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσε τριήμερο συνέδριο για τη θέση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην κοινωνία και στην εκπαίδευση, όπου συζητήθηκαν όλα αυτά και κατατέθηκαν προτάσεις ακριβώς για την αποτελεσματικότερη παρουσία της λογοτεχνίας στο σχολείο, με εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.
Αντί να πορευθεί προς την κατεύθυνση αυτή, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε, «ερήμην της επιστημονικής κοινότητας», όπως καταγγέλλει η ΠΕΦ, «λεηλασία των φιλολογικών ωρών, επ' ωφελεία άλλων γνωστικών αντικειμένων, η οποία κλονίζει βάναυσα τα θεμέλια της ανθρωπιστικής παιδείας».
«Οι ανθρωπιστικές σπουδές προάγουν τη δημοκρατία» καταλήγει στο βιβλίο της Οχι για το κέρδος (Κριτική, 2013) η αμερικανή καθηγήτρια Φιλοσοφίας στη Νομική Σχολή του Σικάγου Μάρθα Νουσμπάουμ.
Οταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, στο απόγειο της χρησιμοθηρικής στροφής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ένεκα της οικονομικής κρίσης και των περικοπών της λιτότητας, σπεύσαμε όλοι να υπερθεματίσουμε.
 Πιθανότατα στο πλαίσιο αυτό ο νυν αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και ποιητής Τάσος Κουράκηςήλεγχε προεκλογικά τον τότε υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο που εξαιρούσε τη Λογοτεχνία από τις πανελλαδικές εξετάσεις: «Γιατί να βγάλετε τη Λογοτεχνία όταν αυτή τη στιγμή θέλουμε τις τέχνες και τον πολιτισμό να έχουν ένα αυξημένο βάρος για να αντισταθμίσουν την επέλαση του τεχνολογικού πολιτισμού;». Τώρα τι;

Συγγραφείς και φιλόλογοι μιλούν

Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, συγγραφέας
Ο Μέγας Παιδαγωγός σκέφτεται
Είπε ο Μέγας Παιδαγωγός εν τη καρδία αυτού: «Η Παιδεία δεν ελέγχεται από το Μνημόνιο. Σε θέματα Παιδείας δεν εμπλέκονται οι Θεσμοί. Η Παιδεία δεν χρειάζεται χρήματα, δεν σχετίζεται με εργασιακά, ασφαλιστικά, διαρθρωτικά ζητήματα. Η Παιδεία δεν πληρώνει ΦΠΑ. Η Παιδεία ανήκει αποκλειστικά στο Νέο Κόμμα. Το Νέο Κόμμα χρειάζεται να επιβάλει τη Νέα Σκέψη. Τη Νέα Γλώσσα. Τη Νέα Πολιτική. Πώς θα γίνει αυτό;» διανοήθηκε ο Μέγας Παιδαγωγός. «Με την Παιδεία. Είναι φτηνή, δεν χρειάζεται επενδύσεις. Εχουμε συντρόφους που έχουν γαλουχηθεί στις ιδέες του Νέου Κόμματος. Εχουμε δικούς μας δασκάλους. Εντάξει, δεν είναι και οι καλύτεροι αλλά είναι δικοί μας: αυτούς θα βάλουμε μπροστά. Θα προβάλουμε τη Νέα Ηθική, τη Νέα Πολιτική. Τη Νέα Ορθή Σκέψη. Οργανά μας, Απόστολοί μας, οι ενταγμένοι στο Νέο Κόμμα. Πόσους Αποστόλους χρειαζόμαστε;» ρώτησε τους Επιτελείς. «Δεκατρείς» είπαν αυτοί. «Ωραία» είπε αυτός. «Να βρεθούν οι 13 Απόστολοι. Οι πιο φανατικοί. Οι πιο επιθετικοί. Προσόν τους, ένα: η πίστη στο Νέο Κόμμα. Εντάξει;». «Εντάξει» είπαν οι Επιτελείς.
Υστερα ο Μέγας Παιδαγωγός είπε: «Βλέπω στο πρόγραμμα διδασκαλίας των παλαιοκομματικών ότι διδάσκεται και λογοτεχνία! Λογοτεχνία; Δηλαδή, αναρχία της σκέψης.
Κάθε ποιητής και άποψη. Κάθε πεζογράφος και ιδέα. Οχι! Να καταργηθεί η λογοτεχνία.
Στη θέση της να μπει το ιδεολογικό Εγχειρίδιο του Νέου Κόμματος. Σαφές;». «Ναι» είπαν οι Επιτελείς. «Δεν έχουμε όμως έτοιμο το παιδαγωγικό Εγχειρίδιο του Νέου Κόμματος».
 «Τότε να γραφεί αμέσως».
 «Εντάξει» είπαν αυτοί.
Εκεί που ο Μέγας Παιδαγωγός είχε ηρεμήσει και κουρασμένος από τον καθημερινό μόχθο στο υπουργείο κάθησε να πιει ένα ποτό, κάποιος Επιτελής, φανατικός του Νέου Κόμματος και εραστής της Νέας Σκέψης, είπε: «Σύντροφε Μεγάλε Παιδαγωγέ, κοιτάζοντας το πρόγραμμα της παλαιάς διδασκαλίας είδα ότι διδάσκεται ο λόγος κάποιου παλαιοδημοκράτη πολιτικού ονόματι Περικλής». «Τι; Ο λόγος του Περικλή; Μη μου πεις ότι διδάσκεται ο Επιτάφιος;» ρώτησε οργισμένος ο Μέγας Παιδαγωγός. «Μα ο Περικλής ήταν σκέτος φασίστας.
Κατέλαβε την εξουσία πραξικοπηματικά. Υστερα έκανε κάτι μικροέργα για να δικαιολογεί τις μίζες.
Μη μου πεις ότι διδάσκουν στα παιδιά αυτό το αντιλαϊκό, αντιδημοκρατικό κείμενο, τον Επιτάφιο;». «Ακριβώς!» απάντησε ο Επιτελής. «Αυτό διδάσκουν. Κουτσά, στραβά. Αλλά υπάρχει στο πρόγραμμα».
 «Να αφαιρεθεί» είπε ο Μέγας Παιδαγωγός.
«Και τι θα βάλουμε στη θέση του;» ρώτησε ο άλλος. «Θα σκεφτώ» είπε εκείνος. «Εχουμε τόσους και τόσους δικούς μας διανοητές και ποιητές.
Κάτι θα σκεφτώ.
Τώρα θέλω να ξεκουραστώ».
Θανάσης Βαλτινός, Συγγραφέας, ακαδημαϊκός
Φρέσκος αέρας και χασάπικες μέθοδοι
Τελικά ο θείος μου ο Λιας είχε δίκιο όταν με λοιδορούσε: «Τι θα πει, ρε, λογοτεχνία; Φρέσκος αέρας. Να σκάψεις μπορείς;
Να θερίσεις μπορείς;».
Πού να το φανταστεί ο καημένος ότι κυριολεκτούσε.
Φρέσκος αέρας.
Τα χέρια του, αργασμένα στις δουλειές της υπαίθρου, το ηλιοκαμένο του πρόσωπο καθαρό - όσο καθαρές ήταν και οι ιδέες του για τη ζωή. Αυτά προ πολλών δεκαετιών.
Τώρα οι τρέχουσες αντιλήψεις έχουν αλλάξει.
Η λογοτεχνία ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει φρέσκος αέρας.
 Ο υπουργός Παιδείας, ως ο πλέον αρμόδιος, το επιβεβαιώνει.
Με μια μπαλταδιά χωρίζει τις δύο εβδομαδιαίες ώρες ενασχόλησης με αυτήν (την τρυφερή, ουράνια υπόθεση που καλλιεργεί, πλουτίζει, διευρύνει, συχνά δίνει νόημα στις ζωούλες μας - και μυρώνει με τον δικό της μυστικό τρόπο τις ζωές των εφήβων της Γ' Λυκείου) και την εξισώνει με την «Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών».
Χασάπικη μέθοδος.
Το δάχτυλό μας δεν είναι αρκετά χοντρό για να κρυφθούμε πίσω του.
Φαντάζομαι τα τάγματα ημιμαθών, ενίοτε φανατικών, ενίοτε τρομαλέων δασκαλάκων, σε ρόλο ινστρούκτορα, να μαγαρίζουν με μπαγιάτικο κακοχωνεμένο μαρξισμό τα ωραία υγιή μυαλά αυτών που ήσαν πάντα η τελευταία ελπίδα μας.
Ερη Σταυροπούλου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Το σήμερα απουσιάζει από το σχολείο
Μάθημα δύσκολο να διδαχθεί και να εξεταστεί ή εφόδιο που καλλιεργεί την ευαισθησία μας και διευρύνει τους ορίζοντές μας;
 Ποιος είναι ο ρόλος της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην εκπαίδευση; Στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα που στηρίζεται στην αποστήθιση και σε μια πλατιά αλλά διόλου σε βάθος «ενημέρωση» των μαθητών, ενώ παράλληλα καλλιεργεί μια κακώς νοούμενη προγονολατρία, θα ήταν σημαντική η διευρυμένη και ουσιαστική συμμετοχή της λογοτεχνίας. Πρώτα από όλα θα έδειχνε την αδιάσπαστη συνέχεια της λογοτεχνικής μας παράδοσης από τον Ομηρο ως τις ημέρες μας, μαζί με τον πλούτο και τη διαχρονική εξέλιξη της γλώσσας μας.
 Κυρίως όμως θα έφερνε τους μαθητές σε άμεση επαφή με τη νεότερη και τη σύγχρονη Ελλάδα (αυτό το σήμερα που συχνά απουσιάζει από το σχολείο) με τρόπο εύληπτο και άμεσο, καθώς μέσα στη λογοτεχνία, τον ευαίσθητο δέκτη της εποχής της, καθρεφτίζονται τα ιστορικά, συναισθηματικά και ψυχικά βιώματα του λαού, θίγονται προβλήματα, μπαίνουν ερωτήματα, σχολιάζονται ιδέες.
Αυτά όλα μπορούν να μεταβάλουν τον μαθητή από παθητικό δέκτη σε ενεργό πολίτη - αν αυτός είναι ο στόχος της εκπαίδευσης.
Αν, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, επιλέγονταν ολόκληρα ποιητικά και πεζά έργα, που να διδάσκονταν ουσιαστικά στην τάξη, τι θα έδειχνε, για παράδειγμα, καλύτερα τη σημερινή οικονομική αλλά και και κρίση αξιών από την Καγκελόπορτα του Αντρέα Φραγκιά;
Τασούλα Μαρκομιχελάκη, Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Το «αποπαίδι» της εκπαίδευσης
Η συρρίκνωση των ανθρωπιστικών σπουδών στη μέση εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια τάση που δυστυχώς δεν υπάρχει πρόθεση να αντιστραφεί· και η μείωση των ωρών διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ' Λυκείου είναι μία ακόμη εκδήλωση αυτού του φαινομένου.
Τώρα βλέπουμε με θλίψη (ίσως ορθότερα με αγανάκτηση) να βάλλεται ένα μάθημα που δεν το πιέζει η ανάγκη να καλύψει συγκεκριμένη ύλη ούτε έχει περιορισμούς στον τρόπο προσέγγισής του από διδάσκοντες και παιδιά, δηλαδή ένα μάθημα που μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία αναψυχής και ανακούφισης για τους τόσο πιεσμένους από το εξεταστικό σύστημα μαθητές. Και, όπως υπογραμμίσαμε στην επιστολή διαμαρτυρίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ προς τον υπουργό ΠΟΠΑΙΘ, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ως «το "αποπαίδι" του εκπαιδευτικού μας συστήματος» και να δέχεται αυτό τις επιπτώσεις από τη δημιουργία νέων διδακτικών αντικειμένων. Αν κάτι το ζούμε ως πραγματικότητα οι περισσότεροι μέσα στα σπίτια μας, είναι η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση των παιδιών από τις «έξυπνες συσκευές» και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που τους στερεί τον χρόνο και τη διάθεση να διαβάσουν λογοτεχνία - είναι τόσο κρίμα λοιπόν να στερηθούν τις σχολικές ώρες που αφιερώνονται στη λογοτεχνία, τη μόνη για πολλούς δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις ευαισθησίες τους με τον τρόπο που μόνο η λογοτεχνία μπορεί να το κάνει.
Γιώργος Ανδρειωμένος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, αναπληρωτής πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Συνάντηση ετερόκλητων χώρων
Η Νεοελληνική Λογοτεχνία δεν είναι μόνο μάθημα αισθητικής και γλωσσικής καλλιέργειας.
Είναι και η αποτύπωση ποικίλων εκφάνσεων του εκάστοτε πολιτισμικού περιγύρου, η πορεία των γραμμάτων και της Παιδείας στη νεότερη Ελλάδα ευρύτερα, που πρέπει να κατανοηθούν σε βάθος από τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες.
Η διδασκαλία της νεοελληνικής γραμματείας θα μπορούσε να αποβεί πιο ελκυστική σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αν απεμπλεκόταν από την αποκλειστική εστίαση στο λογοτεχνικό κείμενο και εντασσόταν στο γενικότερο πλαίσιο των Νεοελληνικών Σπουδών όπου, μαζί με την ανάδειξη της αισθητικής αρτιότητας και της γλωσσικής δεξιοτεχνίας των δημιουργών, θα επιδιωκόταν η εξοικείωση των μαθητών με την κίνηση των ιδεών σε χώρο και χρόνο και η διαμόρφωση της αντίληψης σε αυτούς ότι στη νεοελληνική (όπως και στην παγκόσμια) λογοτεχνία συναντώνται πολλοί, εκ πρώτης όψεως ετερόκλητοι, χώροι - από τις Καλές Τέχνες, τη Φιλοσοφία και τη Θεολογία ως την Ψυχανάλυση και τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες.
Τούτο σημαίνει ότι η νεοελληνική λογοτεχνία μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στα αναλυτικά προγράμματα, ιδίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πρέπει να διακρίνονται για τον διαθεματικό και διεπιστημονικό τους χαρακτήρα.
Με άλλα λόγια, η Πολιτεία οφείλει να την ενισχύει μεθοδικά και να μην την υποβαθμίζει με τρόπο συγκυριακό.
Το είδαμε:ΤΟ ΒΗΜΑ
ΥΓ...Πραγματικά ποτέ κανένας δεν περίμενε ότι θα ερχόταν αυτή η αποφράδα μέρα που κάποιος Έλληνας πολιτικός θα αποφάσιζε να εξαφανίσει την Μητέρα όλων των γλωσσών του πλανήτη...Τα αρχαία Ελληνικά.......ΘΛΙΨΗ.........

Τρείς άξονες......για να σωθεί η οικονομία της Ελλάδας

Τους τρεις άξονες που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να βγει στις αγορές παρουσίασε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Αυγή», ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης.
Προτείνει χαμηλότοκο δάνειο 30ετίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, στον οποίο και θα περάσει το χρέος που σήμερα κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με παράλληλη αναδιάρθρωση των άλλων μερών του χρέος.

Όπως αποκαλύπτει ο κ. Βαρουφάκης, η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητά της τον«συνδυασμό αναδιάρθρωσης του χρέους, επενδυτικών ενέσεων και μεταρρυθμίσεων που ξεφεύγουν από την απάνθρωπη πρακτική των περικοπών συντάξεων, επιδομάτων και μισθών», συνδυασμό, που όπως τονίζει, «θα ωθήσει την κοινωνία να υπερβεί τη σκοτοδίνη της αυτοτροφοδοτούμνης κρίσης χρεών-ύφεσης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας αποκρουστικός φόρος που πρέπει να καταργηθεί. «Όσο δεν καταργείται νιώθουμε όλοι μας υπόλογοι στον ελληνικό λαό, όμως η κατάργησή του, έστω και σταδιακή, θα γίνει όταν λήξει η διαπραγμάτευση και μπορούμε να βρούμε ισοδύναμους φόρους από τη μεγάλη ακίνητη περιουσία και από προοδευτική φορολόγηση εισοδημάτων που σήμερα διαφεύγουν» τονίζει και εξέφρασε την απορία του για τη θέση του κ. Γιούνκερ ότι θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα έσοδα της τάξης του 1,8 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ.

«Σε μια οικονομία που βρίσκεται στη δίνη του αποπληθωρισμού και των χρεών, με φορολόγηση που βαραίνει τους μη έχοντες, πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τα δημόσια έσοδα κατά 1% του ΑΕΠ μέσα από την έμμεση φορολογία χωρίς να προκαλέσουμε ακόμα μεγαλύτερη βλάβη στον κινητήρα της οικονομίας, στην παραγωγή και τις αγορές;» διερωτάται.

Μάλιστα, στέλνει και μήνυμα σε όσους τον θέλουν να παραιτείται, λέγοντας πως «κανείς μας δεν πρόκειται να ρίξει την ασπίδα» πριν δικαιώσουμε τους πολίτες.
Το είδαμε: http://bikiropoulos.blogspot.gr/

Το ΕΣΥ.....παραπαίει


«Δεν πάει άλλο». Στη φράση αυτή συνοψίζεται η γενική κατάσταση του ΕΣΥ όπως αυτή σκιαγραφείται από τους ανθρώπους που γνωρίζουν εκ των έσω την πραγματική διάσταση των προβλημάτων: τους εργαζομένους. Οι ίδιοι μιλούν για «αντίστροφη μέτρηση», χαρακτηρίζοντας τον Ιούνιο μήνα «ορόσημο», καθώς οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων επαρκούν μετά βίας έως τότε...
Η σημερινή εικόνα; Ελάχιστο προσωπικό, προμηθευτές απλήρωτοι που προειδοποιούν ότι θα διακόψουν τις παραδόσεις υλικών, χορηγίες για σκεύη εστίασης από... ταβέρνες, λίστες αναμονής μηνών, ένα ΠΕΔΥ που δεν «περπατάει», ενώ το ΕΚΑΒ σε πολλά νησιά αδυνατεί «να βγάλει» τις βάρδιες.

«Η χρηματοδότηση των νοσοκομείων με βάση τα κονδύλια που έχουν εγγραφεί φτάνει έως τον Ιούνιο. Μετά τίποτα», τονίζει στην «Κ» η πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών - Πειραιώς κ. Ματίνα Παγώνη. «Σε ορισμένους κωδικούς στον προϋπολογισμό που αφορούν σε προμήθειες υλικών δεν θα υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο από το τέλος Μαΐου, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να εγκριθούν προμήθειες», εξηγεί στην «Κ» ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία Παναγιώτης Παντέλης, υπογραμμίζοντας: «Εάν δεν υπάρξει τροποποίηση στους κωδικούς, πολλά νοσοκομεία μέσα στο καλοκαίρι δεν θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους». Για το είδος των προμηθειών όπου υπάρχει πρόβλημα, ο κ. Παντέλης σημειώνει ότι «εξαρτάται από το νοσοκομείο. Αλλού είναι η εστίαση-τρόφιμα, αλλού τα αναλώσιμα...».

Tα νοσοκομεία
Εφέτος, ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων ανέρχεται σε 1,38 δισ. ευρώ, κατά πολύ μειωμένος σε σχέση με το 2014 , όταν ήταν 1,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας από το 1,38 δισ. τα 910 εκατ. ευρώ είναι η επιχορήγηση του υπουργείου και τα υπόλοιπα αφορούν σε έσοδα των νοσοκομείων. Από τη φετινή τακτική επιχορήγηση τα νοσοκομεία είχαν λάβει –έως τα μέσα της εβδομάδας– 93 εκατομμύρια ευρώ (σε τρεις δόσεις των 43, 20 και 30 εκατ. ευρώ) και οι προμηθευτές στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι απλήρωτοι από τον Σεπτέμβριο. «Αρκετοί προμηθευτές πιέζουν ότι εάν δεν πληρωθούν δεν θα εξυπηρετήσουν τα νοσοκομεία ξανά, ενώ άλλοι δεν ενδιαφέρονται να ανανεώσουν συμβάσεις γιατί δεν πληρώνονται», τονίζει ο κ. Παντέλης. Η «ναυαρχίδα» του ΕΣΥ, ο “Ευαγγελισμός”, είχε λάβει έως τα μέσα της εβδομάδας 4,85 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από τα 24 εκατ. ετήσιου προϋπολογισμού και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, καρδιολόγο Ηλία Σιώρα, δεν θα υπάρχουν φάρμακα μετά το καλοκαίρι εάν δεν καλυφθεί άμεσα η σχετική δαπάνη.


«Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε σημείο μη περαιτέρω», σημειώνει στην «Κ» ο γενικός γραμματέας της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Αριστείδης Δάγλας, που εστιάζει στην «ένδεια» των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από υλικά και στις ελλείψεις προσωπικού. «Τα φαρμακεία γύρω από αρκετά νοσοκομεία πουλάνε γάζες και άλλα αναλώσιμα σε συγγενείς νοσηλευθέντων. Στη Λευκάδα, απ’ όπου κατάγομαι, γνωρίζω ότι όταν οι ταβέρνες κάνουν ανακαίνιση εν όψει της θερινής περιόδου, δωρίζουν τα παλιά σκεύη στο νοσοκομείο». Αναφορικά με το προσωπικό, ο κ. Δάγλας τονίζει ότι «την τελευταία τριετία έχουν βγει σε σύνταξη 5.000 νοσηλευτές και ότι από το 2008 δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Σήμερα στο ΕΣΥ υπάρχουν λιγότεροι από 15.000 νοσηλευτές, ενώ θα έπρεπε να είναι 35.000».


Πρόσφατα, το υπουργείο προχώρησε στην κατανομή 907 θέσεων προσωπικού για προσλήψεις στα νοσοκομεία. «Από αυτές μόλις 321 είναι θέσεις νοσηλευτών. Στο Κρατικό Νίκαιας υπάρχουν τουλάχιστον 200 κενές θέσεις νοσηλευτών και θα “πάνε” επτά. Μόνο από τα χειρουργεία του λείπουν τόσοι».


Τραγικές είναι και οι ελλείψεις γιατρών. Στο ογκολογικό νοσοκομείο «Μεταξά» υπηρετούν τέσσερις ογκολόγοι (από 13) που καλούνται να φροντίζουν 80 νοσηλευόμενους, να κάνουν 50 χημειοθεραπείες την ημέρα, εφημερίες, εξωτερικά ιατρεία, ογκολογικά συμβούλια και εντός του νοσοκομείου εκτιμήσεις σε άλλες κλινικές. Στο νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας Λήμνου, οι γιατροί καταγγέλλουν: «Εχουμε συμπληρώσει ένα εξάμηνο χωρίς παθολόγο, με έναν αναισθησιολόγο και μετράμε έξι αποχωρήσεις μονίμων ιατρών σε ένα χρόνο». Οι γιατροί του Κρατικού Νίκαιας κατήγγειλαν την προηγούμενη εβδομάδα τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια ότι έδωσε εντολή για «αναγκαστική μετακίνηση από το νοσοκομείο προς το Κέντρο Υγείας Καρπάθου, γιατρού χειρουργού ΩΡΛ, 62 ετών, για να καλύψει ανάγκες».


Από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ λείπουν τουλάχιστον 6.000 γιατροί. Σύμφωνα με την κ. Παγώνη, «στα επείγοντα του Γενικού Κρατικού Αθηνών η αναμονή φτάνει ακόμη και τις 8 ώρες. Οι αναμονές για θεραπεία σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, διευρύνονται. Για ακτινοθεραπεία, π.χ., η αναμονή ξεπερνάει τους 3 μήνες», επισημαίνει.


Στον «Ευαγγελισμό», η αναμονή για τα τακτικά ιατρεία στο Καρδιολογικό ξεπερνάει τον μήνα και σε άλλες ειδικότητες, όπως η ενδοκρινολογία, φτάνει τους τρεις μήνες, σύμφωνα με τον κ. Σιώρα. «Εως τώρα που σας μιλάω», ανέφερε στην «Κ» το μεσημέρι της Δευτέρας, «έχω δει τέσσερις εξωτερικούς αρρώστους που ήρθαν να με βρουν χωρίς να έχουν καταγραφεί κάπου. Το ΠΕΔΥ υπολειτουργεί και οι πολίτες δεν βρίσκουν να κλείσουν ραντεβού γρήγορα στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων».


«Το ΠΕΔΥ είναι εντελώς διαλυμένο», επισημαίνει στην «Κ» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας γιατρών ΕΟΠΥΥ Παναγιώτης Ψυχάρης και περιγράφει: «Έχουν μείνει 2.500 γιατροί, ηλικίας 58-59 ετών κατά μέσον όρο, από τους 5.000 που είχαν οι μονάδες πριν ενταχθούν στο ΠΕΔΥ, λείπουν ειδικότητες όπως παιδίατροι και καρδιολόγοι και έχει κλείσει σχεδόν το ένα τρίτο των μονάδων, ορισμένες εκ των οποίων εξυπηρετούσαν ολόκληρες γειτονιές. Είναι ενδεικτικό ότι στον Βύρωνα έκλεισε μία εκ των δύο μονάδων και οι γιατροί μετακινήθηκαν στο Κέντρο Υγείας, ενώ στην Ξάνθη έμεινε ένας γιατρός από τους 20 που είχε η μονάδα. Η μόνη λύση για να λειτουργήσει το ΠΕΔΥ είναι να δώσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα σε αυτούς που απολύθηκαν να γυρίσουν πίσω», καταλήγει.


Τα ασθενοφόρα
Στα όριά του είναι και το ΕΚΑΒ. «Τις τελευταίες είκοσι ημέρες, τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα στην Αττική τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών», επισημαίνει στην «Κ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Αττικής κ. Γιώργος Μαθιόπουλος.
Συνολικά τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα στην Αττική φτάνουν τα 50, καθώς δεν υπάρχουν χρήματα για ανταλλακτικά. «Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κρατάμε τα υπόλοιπα σε λειτουργία», σημειώνει ο ίδιος. Την τελευταία πενταετία έχουν συνταξιοδοτηθεί 350 διασώστες πανελλαδικά. «Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη, Ίος και Κως έχουν από 3 έως 7 άτομα διασώστες, όταν χρειάζονται 11 διασώστες για να λειτουργήσει ο τομέας με ασθενοφόρο σε 24ωρη βάση. Το κόστος μισθοδοσίας για να στελεχωθούν επαρκώς τα νησιά είναι 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Με τόσα δισ. που κερδίζει το κράτος από τον τουρισμό κάθε χρόνο θα μπορούσε να στελεχώσει το ΕΚΑΒ», καταλήγει.
Η πρόσκληση προς διασώστες κεντρικών τομέων για προαιρετική ανταλλαγή της καλοκαιρινής άδειας με υπηρεσία εφέτος δεν είναι θελκτική: όσοι το επέλεξαν πέρυσι ακόμη δεν έχουν πληρωθεί...

Το είδαμε:: kathimerini.gr

Λαφαζάνης....Τα βρήκαμε με την Ρωσία...Μπαίνουμε στη BRICS

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει τη ρωσική στήριξη στο αίτημα, που ετοιμάζεται και κατά πάσα πιθανότητα θα καταθέσει, για να συμμετάσχει στη νέα αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης.
«Κατά τη συνάντησή μου με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Σεργκέι Στορτσάκ εξασφαλίσαμε την αποφασιστική ρωσική συμβολή και στήριξη στο αίτημα της Ελλάδας για συμμετοχή στη νέα αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS.
Το σχετικό τίμημα για τη συμμετοχή της Ελλάδας, ως ένα από τα πρώτα μέλη της Τράπεζας, θα είναι συμβολικό και θα μπορεί να καταβληθεί με δόσεις, ενώ αμέσως μετά τη συγκρότηση και λειτουργία της θα μπορεί να δεχθεί χρηματοδοτική αναπτυξιακή στήριξη», είπε ο Π.Λαφαζάνης, συμπληρώνοντας ότι συζητήθηκαν μάλιστα και τεχνικές λεπτομέρειες, σχετικά με το πώς θα πρέπει να υποβληθεί το αίτημα, για να γίνει δεκτό, αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις εντός της ελληνικής κυβέρνησης.
Με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό προχώρησε και η συζήτηση για την πιστωτική διευκόλυνση, που θα παράσχουν οι ρωσικές τράπεζες στην ελληνική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το έργο της κατασκευής του νέου αγωγού φυσικού αερίου, που θα διέρχεται από την Ελλάδα.
«Η αποπληρωμή του δανείου, που θα παράσχουν οι ρωσικές τράπεζες, θα γίνει από τα κέρδη κατά τη λειτουργία του αγωγού και αυτή η διευκόλυνση δεν σχετίζεται με τα δάνεια ή την οικονομική βοήθεια μεταξύ κρατών», στην οποία είχε αναφερθεί ο κ. Στορτσάκ πρόσφατα, χαρακτηρίζοντας απίθανο να μπορεί να παραχωρηθεί, λόγω των δανειακών δεσμεύσεων της Ελλάδας έναντι των πιστωτών της.
Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Λαφαζάνης, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (18-20 Ιουνίου) και σε αυτήν θα συμμετέχει και ο ίδιος, για να συμμετάσχει στις συζητήσεις των ενεργειακών ζητημάτων.
 Θα είναι η πρώτη φορά, που η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί με τόσο μεγάλη αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων, γεγονός, που είναι σημαντικό και από οικονομική και από πολιτική άποψη, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού σε Ρώσους δημοσιογράφους.
Ο υπουργός ΠΑΠΕΝ δεν απέκλεισε κατά τις εργασίες του Φόρουμ να υπογραφεί και το διμερές μνημόνιο για την κατασκευή του νέου αγωγού φυσικού αερίου στη θέση του South Stream.
Ρωσία και Ελλάδα, κατά το πρακτορείο RIA-Novosti, επεξεργάζονται το πρωτόκολλο για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, που θα ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στο έδαφος της ΕΕ, με επόμενο σταθμό την ΠΓΔΜ.
«Ακόμη δεν συζητήσαμε πώς ακριβώς θα χρηματοδοτηθεί το σχέδιο του αγωγού, αλλά γνωρίζουμε ήδη ότι το κατά προσέγγιση κόστος του αγωγού θα είναι περίπου 2 δισ. ευρώ και η κατασκευή του θα δημιουργήσει περίπου 20 χιλιάδες θέσεις εργασίας, γεγονός πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, που υποφέρει από υψηλό επίπεδο ανεργίας», είπε ο Π.Λαφαζάνης στο ρωσικό πρακτορείο.
Παραλλήλως, δε, με τις κατασκευαστικές εργασίες, θα πραγματοποιηθούν και συνοδευτικές εργασίες ή δραστηριότητες και θα υπάρξει περαιτέρω ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, που αντιμετωπίζει προβλήματα.
Σύμφωνα με τον υπουργό ΠΑΠΕΝ στην τελική ευθεία βρίσκεται και η διακρατική συμφωνία για τον νέο αγωγό φυσικού αερίου, Turkish και εν συνεχεία Greek Stream, η οποία θα υπογραφεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Ο υπουργός ΠΑΠΕΝ μετέβη αυθημερόν και στην Αγία Πετρούπολη, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Gazprom Αλεξέι Μίλερ, εκτιμώντας ότι η ατμόσφαιρα των συνομιλιών ήταν πολύ θετική, «επομένως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την υπογραφή του διμερούς μνημονίου».
Το είδαμε: http://www.crashonline.gr

Συμπαραγωγή...Καλάσνικωφ Ελλάδα Ρωσία

Συγκεκριμένη πρόταση για την συμπαραγωγή Καλάσνικοφ στην Ελλάδα έχουν στείλει οι Ρώσοι στην Αθήνα. Και αναμένουν απάντηση μέχρι τον Αύγουστο ενώ υπάρχει και λύση για να υπερκεράσουν το εμπάργκο που υφίσταται για όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ.
Η πρόταση έχει φθάσει εγγράφως στην Αθήνα και αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης Ρώσων στο εργοστάσιο των ΕΑΣ στο Αιγίο ,που ακολούθησε την επίσκεψη Καμμένου στην Μόσχα.
Στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Μόσχα ο Πάνος Καμμένος και οι επιτελείς άκουσαν με ενδιαφέρον την πρόταση και ο ΥΕΘΑ κάλεσε τους Ρώσους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις στο Αίγιο.
Οι Ρώσοι είδαν τις εγκαταστάσεις ,ενθουσιάστηκαν και είπαν ξεκάθαρα ότι τους κάνουν.
Ένα έγγραφο που έφθασε από τη Μόσχα πριν από μερικές ημέρες στην Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών προκάλεσε συναγερμό.
Οι Ρώσοι έχουν στείλει λεπτομερέστατη πρόταση για την συμπαραγωγή, η οποία προβλέπει τα πάντα. Και βέβαια αναμένει την ελληνική απάντηση.
Η λεπτομερής πρόταση των Ρώσων για τα Καλάσνικοφ έχει αρχίσει να εξετάζεται σοβαρά .
 Οι Ρώσοι έχουν δώσει μια σχετικά άνεση χρόνου στην Αθήνα για να απαντήσει.
Η διορία για να απαντήσουμε είναι μέχρι τον Αύγουστο.
Με δεδομένο ότι τα ΕΑΣ έχουν δηλώσει ήδη ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα, το μόνο που απομένει ειναι να δούμε αν θα υπάρξει η πολιτική βούληση για να ξεπεραστούν η γκρίνια και η δυσαρέσκεια των “συμμάχων”.

Το είδαμε: http://greekacropolis.blogspot.gr

17o Riders Spirit |Βαρικό-Πιερίας

ο Chopper Riders Club με 23 χρόνια παρουσίας στον χώρο της μοτοσυκλέτας και με chapter στην Λάρισα, την Χίο και πρόσφατα την Σύρο, με φίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διοργανώνει για 17η συνεχόμενη χρονιά το Riders Spirit.
Μία εκδήλωση για όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας και όχι μόνο.

Έτσι στις 26,27 και 28 Ιουνίου στο camping Νηρέας στο Βαρικό Πιερίας  το τριήμερο θα έχει live μουσική, μότο καλλιστεία, bazzar και μότο παιχνίδια.

Γιατί .....κύριε Τσίπρα;

Στις 27/12/1945 η Ελλάδα καταβάλει ως ιδρυτικό μέλος το αστρονομικό ποσό για την εποχή εκείνη των σαράντα εκατομμυρίων δολαρίων.
Είναι δηλαδή ανάμεσα στις σαράντα χώρες που ιδρύουν με την συμφωνία του Bretton woods την παγκόσμια τράπεζα και το Δ.Ν.Τ για να υπάρχει νομισματική σταθερότητα διά του αντικρύσματος σε αξία νομιμασμάτων και σε χρυσό .
Στις 2/4/1966 η χώρα μας καταβάλει επίσης αλλά σαράντα εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ενισχύσει τα κέρδη της. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού καταβάλλεται σε χρυσό κάτι που αυξάνει κατακόρυφα την αξία του ποσού που δώσαμε διότι από τότε μέχρι σήμερα η αξία του χρυσού πολλαπλασιάστηκε.
Σκοπός αυτής της δημιουργίας είναι ο δανεισμός των χωρών με επιτόκιο 0.15 οπότε έχουν ανάγκη για να αποφύγουν έτσι τα ληστρικά επιτόκια των τραπεζών.
Να σημειωθεί ότι η χώρα μας ήταν ανάμεσα στις σαράντα χώρες ενώ σήμερα οι χώρες έχουν γίνει 180.
Άρα ο δανεισμός της χώρας μας με το ληστρικο επιτόκιο 2.20 ανά έτος είναι παράνομος βάσει της συμφωνίας.
Αυτά τα χρήματα μας τι έγινα κύριε πρωθυπουργέ και κύριε υπουργέ των οικονομικών;
Μπορείτε να μας απαντήσετε; Εσείς με τον Διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος γνωρίζετε τους αριθμόυς λογαριασμών της χώρας μας στο Δ.Ν.Τ αλλα και πόσα χρήματα δικά μας υπάρχουν εκεί οπότε κάθε μέρα που περνά και δεν κάνετε κάτι ειναι εναντίον της χώρας μας.Αυτό το αναφέρουμε διότι τα 700 εκατομύρια που δήθεν βρέθηκαν σε ξεχασμένο λογαριασμό και εξ αυτών πληρώθηκε η τελευταία δόση στο Δ.Ν.Τ μάθαμε ότι ήταν από τόκους και τα κέρδη από τα κεφάλαια μας τα οποία λειτούργησαν ως μηχανισμός ασφαλείας σε περίπτωση που δεν μπορούσαμε να αποπληρώσουμε το χρέος μας.
Γιατί κύριε πρωθυπουργέ δε έχετε κάνει προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο ακόμα για τα παράνομα επιτόκια;
Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στον Ελληνικό λαό;
Τι σας δεσμεύει;
 Γιατί δεν ζητάτε από το Δ.Ν.Τ να μας επιστραφεί το ποσό που τους δώσαμε με τους νόμιμους τόκους από το 1945 μέχρι και σήμερα;

Το είδαμε: http://hellasvoiceradiotv.blogspot.gr/

Περίπατος.....για τόν καρκίνο

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας διοργανώνει το πρώτο περπάτημα ενάντια στην απομυθοποίηση της ασθένειας.
Η πρωτοποριακή αυτή ενέργεια γίνεται με σκοπό να συγκεντρωθούν άνθρωποι της πόλης από όλες τις ηλικίες, υγιείς, νοσούντες, φροντιστές, σε μια προσπάθεια να αρθεί το στερεότυπο που ακολουθεί τις νεοπλασματικές νόσους.
Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής: «Στην όμορφη κοίτη του Πηνειού περιμένουμε τους πολίτες να στηρίξουν τη δράση αυτή που ευελπιστούμε να καθιερωθεί ως θεσμός στα δρώμενα της πόλης».
Δηλώσεις Συμμετοχής στα γραφεία του Συλλόγου, Δήμητρας 14, 2ος όροφος 6-8 μ.μ καθημερινά και στο σημείο εκκίνησης την ημέρα του περιπάτου…
 Κόστος Συμμετοχής 5 ευρώ.
Κυριακή 7 Ιουνίου 2015, Ωρα 9:00 π.μ. , Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Πάλη στην...Άμμο.....Κατερίνη


Ποιοι δουλεύουν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, για ποιους είναι αργία, πώς πληρώνεται

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος, που φέτος είναι η 1η Ιουνίου 2015, είναι εργάσιμη ημέρα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και ...
δεν συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές. Έτσι, επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή τόσο η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών, χωρίς αξίωση για πρόσθετη αμοιβή τους.

Ειδικότερα:

- στους ημερομίσθιους μισθωτούς που θα απασχοληθούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%),
  -στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται καμία άλλη αμοιβή πλέον του κανονικού μηνιαίου μισθού, αφού η ημέρα του Αγίου Πνεύματος συμπεριλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του μήνα, στις οποίες αντιστοιχούν οι αποδοχές τους. Σε περίπτωση όμως που σε ΣΣΕ ή ΔΑ περιλαμβάνεται όρος για την καταβολή της προσαύξησης 75%, ο όρος αυτός, επειδή είναι ευνοϊκότερος από τη γενική ρύθμιση, υπερισχύει και έτσι οι μισθωτοί που υπάγονται σε αυτή δικαιούνται να λάβουν την ανωτέρω προσαύξηση.
Είναι δυνατόν όμως η ανωτέρω εορτή να έχει οριστεί ως ημέρα αργίας με συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, με ατομική σύμβαση εργασίας ή με έθιμο. Δηλαδή, να έχει προβλεφθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν θα λειτουργήσουν και ότι, παράλληλα, οι μισθωτοί δεν θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν εργασία.
 Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε τα εξής:

α) Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δεν δικαιούνται κατά κανόνα να λάβουν το ημερομίσθιό τους, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες εορτές, σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Εκτός βέβαια αν, από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια ή συμφωνία κ.λπ., προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο.

β) Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις στις οποίες έχει τεθεί όρος για την υποχρεωτική αργία για τους εργαζομένους την ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι:
Βιβλιοπωλείων,
 Διαγνωστικών Κέντρων,
Δημοσιογράφους Περιοδικών,
Εργοδηγούς
Σχεδιαστές,
Ευγηρίας Οίκων,
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ,
 Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων,
 Θυρωρούς,
Καπνοβιομηχανιών,
Κλινικών,
Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων),
 Περιοδικών,
Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων,
Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ.,
Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες
βιομηχανίας,
Ραδιοφωνικών Σταθμών,
Ραδιοφώνου Τεχνικούς,
Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών
Γραφείων,
Τηλεοπτικών Σταθμών,
Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος,
Τυπογράφους
Επαρχ. Εφημερίδων,
Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων,
Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθετών,
Χειριστών βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων,
Λατομείων Πέτρας- Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.
Εφόσον οι εργαζόμενοι των παραπάνω κατηγοριών κληθούν να εργαστούν κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, τότε λαμβάνουν το ημερομίσθιό τους (ή το 1/25 του μισθού τους) προσαυξημένο κατά 75%.

Πάντως, για το προσωπικό του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών ΝΠΔΔ, η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία.

Πηγές
 Λαναράς, Κων. Δ. (2014), Νομοθεσία ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Εφαρμογή –
Νομολογία – Ερμηνεία, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα.
Συντάκτης

Χριστίνα Καπετανίδου

ΕΕ-ΗΠΑ: Η συμφωνία για τη Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων

Μία εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, χωρίς όμως να υπονομευθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και το δικαίωμα για την υιοθέτηση ρυθμίσεων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό ζήτησαν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ στο σχέδιο σύστασης που υιοθέτησαν την Πέμπτη 28 Μαΐου, ενώ ζήτησαν να υπάρξει βελτίωση των εργαλείων επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών.

Το σχέδιο συστάσεων, επί των συνομιλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά τη Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) εγκρίθηκε από την επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ με 28 ψήφους υπέρ, 13 κατά ενώ δεν υπήρξαν αποχές. Το σχέδιο συστάσεων μένει να εγκριθεί από το ΕΚ στο σύνολό του.

Χρειάζεται μία φιλόδοξη αλλά ισορροπημένη συμφωνία

Το ΑΕΠ της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο και τις εξαγωγές , και έτσι, μία "καλά σχεδιασμένη" συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της ΕΕ κατά 15%-20% έως το 2020, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρές και μικρομεσαίες θα επωφεληθούν από μια αγορά 850 εκατομμυρίων καταναλωτών.
Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα μελετών που κάνουν δύσκολο να εκτιμηθούν τα πραγματικά οφέλη της Διατλαντικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων για την οικονομία της ΕΕ, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές. Ως εκ τούτου, τονίζουν ότι οι συνομιλίες πρέπει να είναι διαφανείς, προκειμένου να οδηγήσουν σε μία "φιλόδοξη", αλλά "ισορροπημένη" συμφωνία, με κοινά οφέλη για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που θα οδηγεί σε ένα "αποτελεσματικό, και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον" αποκλείοντας μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια. Τα υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ, των προσωπικών τους δεδομένων, της υγείας και της ασφάλειάς τους πρέπει να διασφαλιστούν, ενώ θα πρέπει να προληφθεί η οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού, φορολογικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ.

Η προστασία των επενδυτών

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η νέα συμφωνία θα πρέπει να θέσει ένα τέλος στην "άνιση μεταχείριση των ευρωπαίων επενδυτών στις ΗΠΑ", με τη δημιουργία ενός νέου και δίκαιου συστήματος για τους επενδυτές που επιδιώκουν να επιτύχουν επανόρθωση των αδικιών.
Το νέο σύστημα θα πρέπει να βασίζεται στην πρόσφατη πρόταση μεταρρύθμισης του συστήματος προστασίας των επενδυτών, όπως αυτή παρουσιάστηκε από την Επίτροπο Εμπορίου Σεσίλια Μαλμστρομ στις 6 Μαΐου. Το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιεί δημόσια διορισμένους και ανεξάρτητους δικαστές, δημόσιες ακροάσεις και έναν "δευτεροβάθμιο μηχανισμό", σεβόμενο την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της ΕΕ και των κρατών μελών της. Μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των διαφορών των επενδυτών ένα δικαστήριο δημοσίων επενδύσεων, προτείνουν οι ευρωβουλευτές.

Γεωργία: Κατάλογος ευαίσθητων προϊόντων

Πέρα από τον απώτερο στόχο εξάλειψης όλων των τελωνειακών δασμών, οι δύο εταίροι θα πρέπει να διαπραγματευτούν μία πλήρη λίστα με όλα τα "ευαίσθητα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα" που είτε θα εξαιρεθούν από την απελευθέρωση του εμπορίου είτε θα εφαρμοστούν για αυτά μεγαλύτερες μεταβατικές περιόδους, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές.
Ζητούν από τους διαπραγματευτές της ΕΕ να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπεριλάβουν ειδική ρήτρα που θα διασφαλίζει τη διατήρηση του δικαιώματος να απαγορευθεί η πρόσβαση στις αγορές για συγκεκριμένα προϊόντα σε περίπτωση μεγάλου κύματος εισαγωγών που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων.
Η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τις ΗΠΑ να καταργήσουν την απαγόρευση στις εισαγωγές βοείου κρέατος από την ΕΕ και να συμπεριλάβει ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία του ευρωπαϊκού συστήματος προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών (ΠΟΠ).

Πρότυπα δημόσιας υγείας

Οι διαπραγματευτές πρέπει να επιδιώξουν να μειώσουν τις υπερβολικές διαδικασίες απαγόρευσης εισαγωγών για λόγους υγείας και υγιεινής των φυτών και τροφίμων ενώ θα πρέπει να υπάρχει "αμοιβαία αναγνώριση των ισοδύναμων προτύπων". Την ίδια στιγμή, τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να διαφυλάσσονται όταν τα αντίστοιχα αμερικάνικα είναι "πολύ διαφορετικά", π.χ. για την έγκριση χημικών ουσιών, την κλωνοποίηση και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η Ευρωπαϊκή "αρχή της προφύλαξης" πρέπει να γίνει σεβαστή, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές.

Μεγαλύτερη πρόσβαση στην ενεργειακή αγορά των ΗΠΑ

Η Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων πρέπει να καταργήσει τυχόν υφιστάμενους περιορισμούς ή εμπόδια σε ό,τι αφορά την εξαγωγή καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Αυτό θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Στη συμφωνία θα πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης ένα ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια, το οποίο θα συμβάλει στη διατήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ και των στόχων της για το κλίμα.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμη

Οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομευτούν από τη διαδικασία ολοκλήρωσης και συγχώνευσης των αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ και των ΗΠΑ, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. Η Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων πρέπει να εξαιρεί ρητά από οποιεσδήποτε παραχωρήσεις όλους τους υφιστάμενους και τις μελλοντικούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις για τη ροή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, μόνο εφόσον εφαρμοστούν οι ίδιοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Άνοιγμα των αγορών μεταφορών των ΗΠΑ και των δημοσίων συμβάσεων

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας πρέπει να καταργήσουν τους ισχύοντες περιορισμούς που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την ξένη ιδιοκτησία των υπηρεσιών θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών και αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι "εμποδίζουν σοβαρά την πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις της ΕΕ". Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης μεγαλύτερη πρόσβαση της ΕΕ στις αγορές των τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ.
Η μεγάλη διαφορά στην πρόσβαση των αγορών δημοσίων συμβάσεων των δύο μερών πρέπει να αμβλυνθεί. Η Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων πρέπει να επιτύχει σημαντικό άνοιγμα της αγοράς δημοσίων συμβάσεων των ΗΠΑ σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρές και μικρομεσαίες να μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και της ενέργειας.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από τους διαπραγματευτές της ΕΕ να προστατεύσουν τα συμφέροντα της ΕΕ σε ό,τι αφορά την διείσδυση στην αγορά προμηθειών εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως η μηχανική και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές ή υπηρεσίες μεταφορών.

Εξαίρεση των δημόσιων υπηρεσιών

Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν την επιθυμία τους να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της Διατλαντικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων οι δημόσιες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, των υπηρεσιών νερού, υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και εκπαίδευσης).

Εργασιακά δικαιώματα

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τους διαπραγματευτές της ΕΕ να επιμείνουν ώστε οι ΗΠΑ να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τις οκτώ βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (μέχρι στιγμής έχουν επικυρώσει μόνο δύο) και επιμένουν ότι η εφαρμογή των εργασιακών διατάξεων από τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθείται πιο στενά, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιοποίηση κειμένων

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι διαφάνεια των συνομιλιών μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, καθιστώντας τα κείμενα διαθέσιμα στο κοινό και αποκτώντας την άδεια των ΗΠΑ για τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων εγγράφων. Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι η οποιαδήποτε άρνηση για δημοσιοποίηση μίας διαπραγματευτικής πρότασης θα πρέπει να αιτιολογείται, και ζητούν επίσης όλοι οι ευρωβουλευτές να έχουν πρόσβαση στα "ενοποιημένα κείμενα" (κεφάλαια τα οποία ενοποιούν τις θέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ).

Παγκόσμιο πρότυπο

Μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων του κόσμου, οι οποίες ήδη μοιράζονται παρόμοιες αρχές και αξίες θα μπορούσε να αποτελέσει παγκόσμιο πρότυπο, και έτσι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χώρες "με διαφορετικά πρότυπα και αξίες" να αναλάβουν αυτό το ρόλο.


Επόμενα βήματα

Το κείμενο της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου πρέπει τώρα να επικυρωθεί από το ΕΚ στο σύνολό του. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια είναι προγραμματισμένη για τις 10 Ιουνίου (προς επιβεβαίωση).
Η τελική συμφωνία επί της Διατλαντικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων (όταν αυτή επιτευχθεί μεταξύ των διαπραγματευτών της ΕΕ και των ΗΠΑ) θα χρειαστεί να λάβει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.
Σύνδεσμοι:
Η ψηφοφορία και δήλωση του εισηγητή Bernd Lange (Σοσιαλιστές, Γερμανία)
 
Το είδαμε: http://makedonesnews.blogspot.gr

Με το Αντί, το Βελόνι, το όνειρο και το Μεράκι

Έκθεση παραδοσιακής κούκλας της Νίτσας Ξανθοπούλου.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνει η ΕΣΤΙΑ ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ με τίτλο ¨Εαρινές ημέρες Μουσών " η κα Νιτσα Ξανθοπούλου παρουσιάζει την έκθεση κούκλας με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά στην Αστική Σχολή Κατερίνης.

Η έκθεση είναι πραγματικά μοναδική με χειροποίητες κούκλες ντυμένες με πανέμορφες επίσης χειροποίητες ελληνικές παραδοσιακές στολές από πολλά μέρη της Ελλάδος, όπως...
Κρητική, Θρακιώτικη, Μακεδονική, ποντιακή, βλάχικη, νησιώτικη κλπ.

Η διάρκεια της έκθεσης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 και με ώρες λειτουργίας 10.00- 13.00 και 18.30 -21.00.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Handball


Οι πρωτεΐνες «ξορκίζουν» την πείνα

Η κατανάλωση πρωτεϊνούχων τροφών και τροφών πλούσια σε σόγια κατά τις απογευματινές ώρες μπορεί να καταπολεμήσει το αίσθημα της έντονης πείνας και να βοηθήσει στη «μάχη» κατά της παχυσαρκίας, υποστηρίζει μια νέα έρευνα.
Τα οφέλη της κατανάλωσης πρωτεϊνών στους ενήλικες έχουν καταγραφεί σε έρευνες, ωστόσο ερευνητές υποστηρίζουν τώρα ότι το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τη διατροφή των παιδιών.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, τα απογευματινά σνακ που αποτελούν από πρωτεϊνούχες τροφές και τροφές πλούσιες σε σόγια μειώνουν το αίσθημα της πείνας και καθυστερούν την ανάγκη για φαί, μειώνοντας παράλληλα τις πιθανότητες να… «πέσει κανείς με τα μούτρα» σε λιπαρές και ανθυγιεινές τροφές.
«Η έρευνά μας έδειξε ότι η κατανάλωση τροφίμων πλούσια σε πρωτεΐνες κατά τις απογευματινές ώρες, βελτιώνει την ποιότητα διατροφής των εφήβων, ενώ παράλληλα ρυθμίζει και την όρεξή τους» εξήγησε η Dr Heather Leidy από το πανεπιστήμιο του Μισούρι.
«Τα πιο ‘εύκολα’ σνακ για τα παιδιά είναι συνήθως πλούσια σε λιπαρά και σάκχαρα. Όταν όμως τα παιδιά τρώνε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, είναι λιγότερο πιθανό να αποζητήσουν ανθυγιεινά σνακ αργότερα μέσα στην ημέρα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αποφυγή της πρόσληψης περιττού βάρους».
«Οι επαγγελματίες υγείας συνιστούν ολοένα και περισσότερο την κατανάλωση περισσότερων πρωτεϊνών και φυτικών τροφίμων όπως η σόγια, τα οποία είναι υψηλής ποιότητας. Η έρευνά μας έδειξε, ότι οι θετικές επιδράσεις στην όρεξη και το αίσθημα του κορεσμού επεκτείνονται και στα προϊόντα από πρωτεΐνη σόγιας» κατέληξε η ίδια, σύμφωνα με δημοσίευμα της MailOnline.
Τα συμπεράσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Nutrition.
Το είδαμε στο http://medicalnews.gr/

Απίστευτο κι όμως αληθινό: 1100 Αρχαίες Ελληνικές λέξεις στις γλώσσες των Νησιών του Ειρηνικού!

Η επιστημονική υποψία ότι η πολιτιστική επίδραση των πανάρχαιων Ελλήνων θαλασσοπόρων στην Άπω Ασία, την Αυστραλία και την Πολυνησία - Μελανησία - Ινδονησία είναι υπαρκτή εδώ και αρκετό καιρό.
Μία από τις σημαντικότερες αποδείξεις ήρθε από έναν ξένο ερευνητή, τον Γερμανό καθηγητή Γλωσσολογίας κ. Νόρς Σ. Γιόζεφσον (Nors S. Josephson), ο οποίος μετά από οκτάχρονη έρευνα συνόψισε τα πορίσματά του στο αγγλόγλωσσο βιβλίο «Greek Linguistic Elements in The Polynesian Languages - Hellenicum Pacificum» (= Ελληνικά Γλωσσικά Στοιχεία στις Πολυνησιακές Γλώσσες - Ελληνικός Ειρηνικός) εκδόσεως του ιστορικού Γερμανικού Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, 1987 στο οποίο παρέθεσε πίνακα από 808 αρχαίες Ελληνικές λέξεις, που οι ρίζες τους υπάρχουν στις Πολυνησιακές γλώσσες.
Τον Νοέμβριο του 1999 κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του βιβλίου του κ. Γιόζεφσον και πάλι από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στην Γερμανική γλώσσα.

Στο νέο βιβλίο παρουσιάζονται 300 νέες λέξεις με Ελληνική ρίζα, πολλές από τις οποίες αποτελούν ονόματα της βοτανικής και ζωολογίας. Εκτενέστερα είναι και τα κεφάλαια που αφορούν την γραμματική και τον πολιτισμό, ενώ περιλαμβάνεται και νέο κεφάλαιο πάνω στην επιρροή της Ελληνικής μουσικής στην μουσική της Νήσου του Πάσχα. Επί πλέον γίνεται εκτενής αναφορά στον ρουχισμό, στα μαγειρικά σκεύη, στην θρησκεία, στην μυθολογία καθώς και στην κατασκευή πλοίων.

- Πως ανακαλύψατε τα ελληνικά γλωσσολογικά στοιχεία στις Πολυνησιακές γλώσσες;

- Ανέκαθεν είχα έντονο ενδιαφέρον για τον αρχαίο πολιτισμό της Νήσου του Πάσχα. Είχα επισκευθή το νησί κι αργότερα ταξίδεψα και στην Πολυνησία, όπου συγκέντρωσα ο ίδιος λεξικά και καταλόγους λέξεων των Πολυνησιακών γλωσσών. Αρκετοί μελετητές πρίν από εμένα, κυρίως γλωσσολόγοι, είχαν επισημάνει τις ασυνήθιστες και τις μη-Πολυνησιακής προελεύσεως λέξεις, οι οποίες παραμένουν στην σημερινή ομιλούμενη γλώσσα της Νήσου του Πάσχα. Έτσι αποφάσισα να συγκρίνω τις λέξεις αυτές με τις σημαντικότερες γλώσσες της Ασίας, Αμερικής και Ευρώπης συμπεριλαμβανόμενης και της αρχαίας Ελληνικής.

- Έχετε μελετήσει την ελληνική γλώσσα;

- Έχω σπουδάσει νέα ελληνικά και κατέχω βασικές γνώσεις ετυμολογίας και της γραμματικής δομής των αρχαίων Ελληνικών.

Οκτώ χρόνια μελετούσε τις γλώσσες του Ειρηνικού

- Από πού εκπηγάζει το ενδιαφέρον σας για μία τόσο εξειδικευμένη μελέτη;

- Ως γλωσσολόγος αλλά και ως μουσικός, γοητεύομαι από τους ηχητικούς τύπους και την χρήση των γλωσσών καθώς επίσης και από την μουσική ως «όχημα» της επικοινωνίας. Από τότε που επισκέφθηκα την Νήσο του Πάσχα το 1978, αποφάσισα να ερευνήσω την ομιλούμενη γλώσσα, ώστε να βρω πιθανές πολιτιστικές ρίζες του αρχαίου πολιτισμού της.

- Πόσα χρόνια αφιερώσατε στη σχετική μελέτη και ποια τα κύρια συμπεράσματά σας;

- Χρειάστηκα περίπου οκτώ χρόνια, για να ολοκληρώσω το πρώτο μου βιβλίο «Greek Linguistic Elements in The Polynesian Languages - Hellenicum Pacificum» το οποίο δημοσιεύθηκε το 1987. Στην συνέχεια και επί πέντε χρόνια εργάσθηκα για την νέα και αρκετά εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου μου, το οποίο εκδίδεται αυτές τις μέρες και πάλι από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης (C. Winter Universitatsverlag, Heidelberg, Germany). Τα κύρια συμπεράσματά μου συνοψίζονται, στο ότι οι ανατολικές Πολυνησιακές γλώσσες (κυρίως δε η γλώσσα της Νήσου του Πάσχα) έχουν ένα σημαντικό υπόστρωμα γραμματικής δομής και λέξεων, που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελληνική γλώσσα και κυρίως σε αρχαϊκούς τύπους.(βλ. σχετικά την σελίδα «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»). Επί πλέον ο πολιτισμός της Νήσου του Πάσχα έχει πολλά αρχαία Ελληνικά αλλά και αιγυπτιακά πρωτότυπα, τα οποία αναφέρονται εκτενώς στην νεότερη έκδοση του βιβλίου μου.

Μέσω Περού - Βολιβίας έγινε η Ελληνική διείσδυση

- Πως εξηγείτε την Ελληνική πολιτιστική επίδραση στην Πολυνησία αλλά και στο Περού, στο οποίο επίσης αναφέρεστε;

- Οι φορείς του Ελληνικού πολιτισμού, οι οποίοι εποίκησαν την ανατολική Πολυνησία, προφανώς προήρχοντο από την περιοχή που βρίσκεται το σύγχρονο Περού και η Βολιβία, αφού ο πολιτισμός της Νήσου του Πάσχα έχει να επιδείξει πολυάριθμες ομοιότητες με τις προαναφερθείσες περιοχές κατά την προ των Ίνκας εποχή. Επί πλέον τα ρεύματα του Ωκεανού κινούνται σε νοτιοδυτική κατεύθυνση, από την ακτή του Περού προς την νοτιανατολική Πολυνησία. Αυτοί οι Ελληνόφωνοι κάτοικοι ομιλούσαν αρχαία Ελληνικά και επίσης μετέφεραν έναν αρχαϊκό Ελληνικό πολιτισμό (με πλήθος επιπρόσθετα αιγυπτιακά στοιχεία), ο οποίος θυμίζει την Κύπρο αλλά και νησιά των Κυκλάδων, όπως τη Νάξο και την Μήλο κατά την ίδια χρονική περίοδο.

- Αποκλείετε την περίπτωση η Ελληνική πολιτιστική επίδραση να είναι πολύ αρχαιότερη;

- Υπάρχουν και γλωσσολογικές και αρχαιολογικές αποδείξεις (οι οποίες παρουσιάζονται στην νέα έκδοση του βιβλίου μου), ότι κάλλιστα μπορεί να είχαμε πολλαπλές μεταναστεύσεις στο αρχαίο Περού και στην Νήσο του Πάσχα. Για παράδειγμα η αρχιτεκτονική των Ίνκας χρησιμοποιεί κατασκευές τοίχου «ζίγκ-ζάγκ» και τραπεζοειδής εισόδους, οι οποίες θυμίζουν τα Μυκηναϊκά πρωτότυπα. Έτσι είναι πιθανόν να υπήρξαν προ-αρχαίες μεταναστεύσεις Ελλήνων στην νότιο Αμερική.

- Πως εξηγείτε τη δυνατότητα εξαπλώσεως των Ελλήνων σε τέτοια κλίμακα στους πανάρχαιους χρόνους;

- Εποικισμοί Ελλήνων στην Σικελία, νότιο Ιταλία και σε τμήματα της Ισπανίας ήταν δυνατοί χάρη στις πολλές καινοτομίες στην κατασκευή πλοίων και στα συστήματα ναυσιπλοΐας> Επί πλέον το Ελληνικό εμπόριο κασσιτέρου με την Αγγλία (το οποίο εμφανίζεται να χρονολογείται το 1000 π.Χ.) εξοικείωσε τους Έλληνες θαλασσοπόρους με τα Στενά του Γιβραλτάρ (τα αποκαλούμενα «Στήλες του Ηρακλέους») και τις ακτές του Μαρόκου. Από το σημείο αυτό τα νοτιοδυτικά ρεύματα εύκολα μετέφεραν πλοία στην περιοχή της Καραϊβικής ή στα ανοιχτά της βορείου ακτής της Νότιας Αμερικής: μικρή απόσταση για τα προ των Ίνκας πολιτιστικά κέντρα του Περού και της Βολιβίας. (βλ. σχετικά την σελίδα «ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ»)

Και επίδραση της αρχαιοελληνικής μουσικής

- Εντοπίσατε κοινά στοιχεία μεταξύ της Πολυνησιακής και Ελληνικής μουσικής;

- Το νέο μου βιβλίο περιέχει ένα κεφάλαιο για την αρχαία μουσική της Νήσου του Πάσχα, η οποία διασώθηκε από τον Ramon Campbell το 1960 και δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του «La herencia musical Rapanui». Υπάρχουν πολλά παράλληλα στοιχεία μεταξύ της παλαιότερης μουσικής της Νήσου του Πάσχα και των μελωδιών των Nazca στο νότιο Περού αφ' ενός και της αρχαιοελληνικής μουσικής αφ' ετέρου.

- Ποιες οι αντιδράσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην έκδοση του βιβλίου σας;

- Οι ελάχιστες αντιδράσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας που δέχτηκα ήταν μικτές. Από την Ελλάδα ιδιαίτερα ενθουσιώδης ήταν η υποδοχή της μελέτης μου από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης κ. Τ. Καζάκη.

- Έχετε ταξιδέψει στην Ελλάδα; Ποια η γνώμη σας για την σύγχρονη Ελλάδα και τους Έλληνες;

- Ταξίδεψα στην Ελλάδα αρκετές φορές και στην Κύπρο τρεις. Κατά την γνώμη μου είναι καλό για την Ελλάδα το γεγονός ότι ανήκει στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Ελπίζω ότι το πρόβλημα της Κύπρου θα βρει μία ειρηνική λύση, ώστε η Ελλάδα να μην είναι υποχρεωμένη να δαπανά μεγάλα ποσά για την άμυνά της. Προς την κατεύθυνση αυτή έχω καταγράψει και διανείμει σ' όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχέδιο για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού.

- Ποια η προσφορά της αρχαιοελληνικής σκέψης και του πολιτισμού;

- Ο Ελληνικός πολιτισμός έχει συνεισφέρει με μοναδικό τρόπο στην προαγωγή της φιλοσοφίας, των πολιτικών συστημάτων, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας. Έθεσε τις βάσεις για την δραματική τέχνη και την μουσική των δυτικών. Χωρίς τον Ελληνικό πολιτισμό δεν θα γνωρίζαμε τον πολιτισμό, όπως υπάρχει σήμερα.
Το είδαμε: http://www.filathlos.gr