Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο...Η Βιολογία στην Εκπαίδευση

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» ΚΑΤΕΡΙΝΗ 13-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015