ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Αποκατάσταση Οδοστρώματος........στην Εξοχή

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Γραφείο Τύπου
31-01-2018
 Δήμος Κατερίνης – Τοπική Κοινότητα Εξοχής: Πλήρης αποκατάσταση οδοστρώματος το οποίο είχε διαβρωθεί από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου
 Στην αποκατάσταση των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Νοεμβρίου, εντάσσονται οι παρεμβάσεις συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης, στην Τοπική Κοινότητα Εξοχής. Ειδικότερα, σε τμήματα του οδοστρώματος, τα οποία είχαν διαβρωθεί από τις πρόσφατες πλημμύρες κατασκευάστηκε εκ νέου υπόβαση, βάση, ενώ η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με ασφαλτόστρωση.
«Προτεραιότητά του Δημάρχου Κατερίνης Σάββα Χιονίδη και των υπηρεσιών μας είναι να αποκατασταθούν σταδιακά όλα τα οδοστρώματα σε κάθε Δημοτική Ενότητα, τα οποία είχαν φθαρεί είτε από την πάροδο του χρόνου και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες είτε κυρίως από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα, που επικράτησαν στον Δήμο μας.
Στόχος μας είναι να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων, καθώς και των πεζών κατά την διάβασή τους εντός των οικισμών» σημειώνει σε δήλωσή του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Ντούρος, ο οποίος συντονίζει τις παρεμβάσεις.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι, αντίστοιχες παρεμβάσεις είναι σε εξέλιξη και σε άλλες περιοχές του Δήμου, οι οποίες επλήγησαν από την κακοκαιρία.
Ορισµός Ειδικής Αγωγής.

 
Η Ειδική Παιδαγωγική (ειδική αγωγή) αρχίζει να αναπτύσσεται επιστηµονικά τον 20ο αιώνα.
Υπήρχαν βέβαια, και νωρίτερα (17ος – 19ος αιώνας) προσπάθειες για εµπειρική προσέγγιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και κυρίως για τους τυφλούς, κωφούς και τα άτοµα µε νοητική καθυστέρηση από Ισπανούς και Πορτογάλους ειδικούς (Κρουσταλάκης, 2000: 16-21).
Το έργο του Γάλλου ιατροφιλόσοφου, J. Itard (1801) αποτελεί την αρχή της ιστορίας της Ειδικής Αγωγής, ενώ ο Eduard Seguin, µεγάλος παιδαγωγός ο οποίος επηρεάστηκε από τον Itard, θεωρείται ο θεµελιωτής της.
Ο 20ος αιώνας είναι ο «αιώνας του παιδιού» καθώς κατά την περίοδο εκείνη έχουµε άνθιση των «Επιστηµών του ανθρώπου» (sciences humans) καθώς και της Ιατρικής και της Παιδοψυχιατρικής.
Έτσι, επιχειρείται η ιατρική και ψυχολογική προσέγγιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και αρχίζει την λειτουργία του το πρώτο «ειδικό σχολείο».
Το 1922, ο Theodor Heller στο Μονακό κάνει λόγο για πρώτη φορά για την «Θεραπευτική Παιδαγωγική», στις µέρες µας, «Ειδική Επιστήµη».
Έχουµε τρεις περιόδους εξέλιξης της Ειδικής Αγωγής: 
1. Την κλινική περίοδο, µε βοήθεια των ατόµων µέσω θεραπειών σε διάφορα ειδικά ιδρύµατα και υπηρεσίες.
2. Την παιδαγωγική περίοδο, που αφορά την παιδαγωγική θεραπευτική αντιµετώπιση µε την συµβολή της επιστήµης του E. Seguin (1837) καθώς και άλλων ειδικών παιδαγωγών όπως του O. Declory, της M. Montessori και της A. Descoeudres.
3. Την ψυχοτεχνική περίοδο, µε την ανάπτυξη της ψυχοµετρίας του Binet και Simon (1905-1911) και την ανάπτυξη καινούργιων µεθόδων που συµβάλλουν στην κατανόηση της προσωπικότητας και στη µέτρηση της νοηµοσύνης (Κρουσταλάκης, 2000: 33-34).
Πέρα από τη σχολική αγωγή που παρέχεται στα «κανονικά παιδιά» όλων των ηλικιακών βαθµίδων , υπάρχει και η «ειδική αγωγή» που αφορά την αγωγή ατόµων που παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες.
Στη βιβλιογραφία συναντάµε πολλές παραδοχές σχετικά µε τον ορισµό της Ειδικής Αγωγής.
Ένας από τους πιο διαδεδοµένους ορισµούς σε πολλά Ευρωπαϊκά Κράτη αναφέρει ότι η Ειδική Αγωγή 14 είναι η µια εξειδικευµένη µορφή εκπαίδευσης που προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόµων µε µειονεξίες. Συγκεκριµένα, η Ειδική Αγωγή περιλαµβάνει εκπαιδευτικά προγράµµατα και υπηρεσίες που στόχο έχουν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων των ατόµων µε ειδικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες για την βελτίωση και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.
Παλαιότερα, η Ειδική Αγωγή έφερε τον όρο Θεραπευτική Αγωγή, ο οποίος προέρχεται από το γερµανικό «Heilpaedagogik», που χρησιµοποιήθηκε επί χρόνια στην Ελλάδα.
Η Ρόζα Ιµβριώτη (1939) ορίζει την Ειδική Αγωγή ως επιστήµη και συγκεκριµένα, την επιστήµη «που φροντίζει για την µόρφωση, την διδασκαλία και την πρόνοια όλων των παιδιών που η σωµατική και ψυχική τους εξέλιξη εµποδίζεται αδιάκοπα από παράγοντες ατοµικούς και κοινωνικούς (Πολυχρονοπούλου, 2012: 93). Παράλληλα, σύµφωνα µε τον Κ. Καλαντζή (1985 : 22) «η Ειδική Αγωγή είναι ένας κύκλος ειδικών χειρισµών και µεθόδων, ειδικών µορφών εργασίας, ειδικών διδακτικών περιεχοµένων και υλικού, ειδικού παιδαγωγικού κλίµατος και ζωής» ενώ ο Σανσερέλ (1986) αναφέρει ότι «η Ειδική Αγωγή είναι ένα µέτρο που λαµβάνει η πολιτεία για να εξασφαλίσει, συµπληρώνοντας την οικογένεια και συγχρόνως παίρνοντας και άλλα µέτρα, την εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων που παρουσιάζουν αναπηρίες ή δυσκολίες».
Τέλος, σύµφωνα µε τον Heward. W. (2009: 18-20), η Ειδική Αγωγή χαρακτηρίζεται ως η σκόπιµη παρέµβαση, η οποία σχεδιάζεται έτσι ώστε να προλαµβάνει, να αντιµετωπίζει και να ξεπερνά τα προβλήµατα που µπορεί να δυσχεράνουν την µάθηση καθώς και την ενεργό συµµετοχή ενός παιδιού µε αναπηρίες στο περιβάλλον του σχολείου ή της κοινότητας.
Από τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής χρησιµοποιούνται τρεις τύποι παρεµβάσεων: 
Α) Προληπτική Παρέµβαση, η οποία προγραµµατίζεται από τους εκπαιδευτικούς µε σκοπό να αποτρέψουν την εξέλιξη ενός πιθανού ή µικρού προβλήµατος σε αναπηρία.
Περιλαµβάνει δηλαδή, ενέργειες που δεν επιτρέπουν να εξελιχθεί ένα φαινόµενο και ενέργειες που περιορίζουν τις αρνητικές συνέπειες µιας κατάστασης που έχει γίνει ορατή.
Η προληπτική παρέµβαση επιτυγχάνεται σε τρία επίπεδα:
• Πρωτογενής πρόληψη, η οποία στοχεύει στη µείωση της συχνότητας εµφάνισης νέων περιστατικών µιας αναπηρίας µέσω της εξάλειψης ή αντιστάθµισης των παραµέτρων κινδύνου. 15
• ∆ευτερογενής πρόληψη, η οποία σχετίζεται µε άτοµα τα οποία είναι είτε ήδη εκτεθειµένα σε παράγοντες επικινδυνότητας είτε παρουσιάζουν ενδείξεις κάποιας διαταραχής.
• Τριτογενής πρόληψη, σχεδιάζεται για άτοµα µε αναπηρία µε σκοπό την πρόληψη της επιδείνωσης των συνεπειών της.
Β) ∆ιορθωτική παρέµβαση, η οποία στοχεύει στην µείωση ορισµένων συνεπειών µιας αναπηρίας µέσα από την διδασκαλία δεξιοτήτων οι οποίες αποσκοπούν στην ανεξάρτητη και αποτελεσµατική λειτουργικότητα του ατόµου.
Οι δεξιότητες αυτές είναι
α) ακαδηµαϊκές (ανάγνωση, γραφή, αριθµητική)
β) κοινωνικές (έναρξη µιας συζήτησης) γ
) αυτοεξυπηρέτησης (ένδυση, σίτιση)
δ) επαγγελµατικές, οι οποίες αφορούν την προετοιµασία των µαθητών για την αγορά εργασίας.
Γ) Αντισταθµιστική παρέµβαση, η οποία αναφέρεται στην διδασκαλία µιας εναλλακτικής-αντισταθµιστικής δεξιότητας έτσι ώστε το άτοµο να είναι σε θέση να επιτελεί ένα έργο παρόλο την αναπηρία.
Συγχρόνως, η Ειδική Αγωγή ορίζεται και ως διδασκαλία και συγκεκριµένα εξετάζεται ως προς το ποιος συµµετέχει (παιδιά µε ειδικές ανάγκες, επαγγελµατίες, εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής εκπαίδευσης) στην διαδικασία αυτή καθώς και ως προς το τι διδάσκεται.
Για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες κρίνεται αναγκαία για την εκµάθηση δεξιοτήτων εντατική και συστηµατική διδασκαλία.
Το λειτουργικό και αναλυτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι µαθητές µε αναπηρία έτσι ώστε να επιτύχουν στο µέγιστο την ανεξαρτησία τους στον τοµέα της καθηµερινής διαβίωσης όπως δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (χρήση τουαλέτας, σίτιση).
Επιπλέον, ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας, εξετάζεται η χρήση εξειδικευµένων υλικών και µεθόδων, για παράδειγµα νοητική γλώσσα σε κωφούς µαθητές.
Τέλος, η Ειδική Αγωγή πολλές φορές προσδιορίζεται από το που λαµβάνει χώρα. Τα παιδιά µε αναπηρίες βρίσκονται τον περισσότερο χρόνο της ηµέρας στις σχολικές τάξεις γενικής εκπαίδευσης ενώ άλλα σε ξεχωριστές τάξεις ή ξεχωριστά σχολεία-οικοτροφεία.
Επιπρόσθετα, µαθητές από τάξεις γενικής εκπαίδευσης περνούν µέρος της ηµέρας τους σε τµήµατα ένταξης µε εξειδικευµένη διδασκαλία.
Πολλοί εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής διδάσκουν µαθητές µε σοβαρές αναπηρίες προκειµένου να τους µάθουν αποτελεσµατικές δεξιότητες καθηµερινής διαβίωσης καθώς και επαγγελµατικές δεξιότητες σε πραγµατικά περιβάλλοντα. 
Συνοψίζοντας, µε τον όρο «Ειδική Αγωγή» εννοούµε τους τρόπους διαχείρισης και εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, οι οποίοι πρέπει να είναι ανάλογοι πάντα µε την συγκεκριµένη περίσταση, καθώς και τις ειδικές παιδαγωγικές µεθόδους για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών τους. Εποµένως, πρόκειται για µία «συνολική βοήθεια ζωής» (Κρουσταλάκης, 2000: 12).Πηγή  πτυχιακή εργασία<<∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ>>.Ένα ποίημα....που δεν το έγραψε ποιητής

Την Μακεδονία μην ξεχάσεις
Όσο μακριά και νάσαι
Μες το μυαλό σου νάναι
Πάντα να την θαυμάζεις

Αν σε φωνάξει μην σταθείς
Τρέξε και φέρε της γοργά
Απ της Ελλάδος τα βουνά
Βοήθεια... στείλε όπου βρεθείς

Αυτή μονάχη δεν μπορεί
Να ζήσει πληγωμένη
Βοήθεια αν βρεθεί
Θα ζήσει ευτυχισμένη

Και της Ελλάδος την χαρά
Κανένας δεν την παίρνει
Αν Μακεδονία Ξακουστή
Ακόμα παραμένει

Δέν είμαι ποιητής ούτε μπορώ να γίνω,απλά αυτά τα λόγια βγήκαν από την καρδιά μου χωρίς να τα πολυσκεφτώ.
Σαφώς και οι ποιητές μπορεί να με δικάσουν και τους ζητώ συγγνώμη.
Φιλικά και με πολύ ταπεινότητα
Ανδρέας ΚαρασαββίδηςΙερός Ναός Αγίου Αθανασίου.....Στο Αιγίνιο.

                    ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟY ΣΤΟ ΑΙΓΙΝΙΟ
O ναός του Άγιου Αθανασίου είναι μια σπουδαία κληρονομιά και συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του Αιγινίου.
Η ιστορία του ξεκινά από όταν κτίστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα (1460-1500), και αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργούσε μέχρι το 1964.
Είναι μια μονόχωρη βασιλική με αψίδα στο ιερό.
Αργότερα προστέθηκε ένα κλίτος με κίονες στα βόρεια και ο γυναικωνίτης που χωρίζεται με καφασωτό το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα.
Οι πόρτες του ναού είναι πολύ χαμηλές για να μη καταφέρουν οι Τούρκοι κατακτητές να μπούνε στο ναό με το άλογο και τον βεβηλώσουν.
Αυτός είναι ο λόγος που ο ναός είναι χαμηλός με μικρά παράθυρα μόνο στη βόρεια πλευρά.
Επίσης το σχήμα του ιερού από την έξω μεριά είναι τριγωνικό και της πρόθεσης πεντάπλευρο.
Οι τοιχογραφίες που εμφανίστηκαν μετά την σκληρή δουλειά των συντηρητών δυστυχώς δεν αποκαλύφθηκαν σε όλο τους το μεγαλείο.
Μόνο μερικά τμήματα εμφανίστηκαν και από αυτά συμπεραίνουμε ότι πρέπει να ήταν πολύ όμορφες αγιογραφίες.
Μάλιστα σε μερικές διαπιστώθηκε ότι οι Τούρκοι καταχτητές έξυσαν τα μάτια των αγίων που εικονιζόταν.
Επίσης μάθαμε από τους αρχαιολόγους που ασχολήθηκαν με την ιστορία και τα αρχαιολογικά ευρήματα ότι ο αγιογράφος ανήκε στο εργαστήριο της Καστοριάς και ότι είχε επηρεασθεί από την Ιταλική τέχνη και την υστερογοτθική ζωγραφική καθώς οι μορφές είναι τρισδιάστατες.
Επίσης παρατηρούμε ρεαλιστικές μορφές και εναλλαγή φωτός σκιάς
Μπροστά στο τέμπλο υπάρχουν δυο πέτρινα μανουάλια που είναι σταθερά στο δάπεδο και χρησίμευαν και για πρόσθετο φωτισμό του ναού καθώς έχει πολύ μικρά παράθυρα.
Στο ναό μπαίνοντας υπάρχει ο νάρθηκας ή πρόναος που είναι μεταγενέστερος και εκεί παραμένανε οι κατηχούμενοι.
Στο κέντρο του ναού είναι το ομφάλιο στοιχείο όπου στεκόταν ο ιερέας και τελούσε τα μυστήρια. Δεσπόζουσα θέση στον ναό έχει η Αγία τράπεζα στο ιερό και μάλιστα αποτελεί σημείο αναφοράς η βάση στην οποία είναι ζωγραφισμένος ο δικέφαλος αετός.
Πάνω στην αγία τράπεζα υπάρχουν ακόμη τα παλιά ασημένια σκεύη όπως το Άγιο δισκοπότηρο, ο αστερίσκος που είναι ρώσικης κατασκευής του 1876 και τα είχαν φέρει οι πρόσφυγες από το Καβακλή της Ανατολικής Ρωμυλίας.
Τα σύμβολα πάνω στις τέσσερις άκρες του σταυρού ψηλά στο τέμπλο που αναφέρονται στους τέσσερις ευαγγελιστές.
Το λιοντάρι είναι το σύμβολο του ευαγγελιστή Μάρκου, το βόδι του Λουκά, ο άνθρωπος του Ματθαίου και ο αετός του Ιωάννη.
Κάθε τόπος κρύβει μια μύχια μυστηριακή ιστορία.
Το Αιγίνιο είναι ακόμα ένας ευλογημένος τόπος στο νομό Πιερίας.


Ἡ ἀσάλευτη ζωή".......Κωστής Παλαμάς

Για λίγους και εκλεκτούς..! '
 Ἡ ἀσάλευτη ζωή".....-Κωστής Παλαμάς
 Καὶ τ᾿ ἄγαλμα ἀγωνίστηκα γιὰ τὸ ναὸ νὰ πλάσω
 στὴν πέτρα τὴ δική μου ἀπάνω,
 καὶ νὰ τὸ στήσω ὁλόγυμνο, καὶ νὰ περάσω,
 καὶ νὰ περάσω, δίχως νὰ πεθάνω.

 καὶ τό ῾πλασα. Κ᾿ οἱ ἄνθρωποι, στενοὶ προσκυνητάδες
 στὰ ξόανα τ᾿ ἄπλαστα μπροστὰ καὶ τὰ κακοντυμένα,
 θυμοῦ γρικῆσαν τίναγμα καὶ φόβου ἀνατριχάδες,
 κ᾿ εἴδανε σὰν ἀντίμαχους καὶ τ᾿ ἄγαλμα κ᾿ ἐμένα.

 Καὶ τ᾿ ἄγαλμα στὰ κύμβαλα, κ᾿ ἐμὲ στὴν ἐξορία.
 Καὶ πρὸς τὰ ξένα τράβηξα τὸ γοργοπέρασμά μου
 καὶ πρὶν τραβήξω, πρόσφερα παράξενη θυσία
 ἔσκαψα λάκκο, κ᾿ ἔθαψα στὸ λάκκο τ᾿ ἄγαλμά μου.

 Καὶ τοῦ ψιθύρησα: «Ἄφαντο βυθίσου αὐτοῦ καὶ ζῆσε
 μὲ τὰ βαθιὰ ριζώματα καὶ μὲ τ᾿ ἀρχαῖα συντρίμμια,
 ὅσο ποὺ νἄρθ᾿ ἡ ὥρα σου, ἀθάνατ᾿ ἄνθος εἶσαι,
 ναὸς νὰ ντύση καρτερεῖ τὴ θεία δική σου γύμνια!»

Καὶ μ᾿ ἕνα στόμα διάπλατο, καὶ μὲ φωνὴ προφήτη,
μίλησ᾿ ὁ λάκκος: «Ναὸς κανείς, βάθρο οὔτε, φῶς, τοῦ κάκου.
Γιὰ δῶ, γιὰ κεῖ, γιὰ πουθενὰ τὸ ἄνθος σου, ὦ τεχνίτη!
Κάλλιο γιὰ πάντα νὰ χαθῆ μέσ᾿ στ᾿ ἄψαχτα ἑνὸς λάκκου.

Ποτὲ μὴν ἔρθ᾿ ἡ ὥρα του! Κι ἂν ἔρθη κι ἂν προβάλη,
μεστὸς θὰ λάμπη καὶ ὁ ναὸς ἀπὸ λαὸ ἀγαλμάτων,
τ᾿ ἀγάλματα ἀψεγάδιαστα, κ᾿ οἱ πλάστες τρισμεγάλοι
γύρνα ξανά, βρυκόλακα, στὴ νύχτα τῶν μνημάτων!

Τὸ σήμερα εἴτανε νωρίς, τ᾿ αὔριο ἀργὰ θὰ εἶναι,
δὲ θὰ σοῦ στρέξη τ᾿ ὄνειρο, δὲ θάρθ᾿ ἡ αὐγὴ ποὺ θέλεις,
μὲ τὸν καημὸ τ᾿ ἀθανάτου ποὺ δὲν τὸ φτάνεις, μεῖνε,
κυνηγητὴς τοῦ σύγγνεφου, τοῦ ἴσκιου Πραξιτέλης.

Τὰ τωρινὰ καὶ τ᾿ αὐριανά, βρόχοι καὶ πέλαγα, ὅλα
σύνεργα τοῦ πνιγμοῦ γιὰ σὲ καὶ ὁράματα τῆς πλάνης
μακρότερη ἀπ᾿ τὴ δόξα σου καὶ μία τοῦ κήπου βιόλα
 καὶ θὰ περάσης, μάθε το, καὶ θὰ πεθάνης!»

Κ᾿ ἐγὼ ἀποκρίθηκα: «Ἂς περάσω κι ἂς πεθάνω!
Πλάστης κ᾿ ἐγὼ μ᾿ ὅλο τὸ νοῦ καὶ μ᾿ ὅλη τὴν καρδιά μου
λάκκος κι ἂς φάῃ τὸ πλάσμα μου, ἀπὸ τ᾿ ἀθάνατα ὅλα
μπορεῖ ν᾿ ἀξίζει πιὸ πολὺ τὸ γοργοπέρασμά μου».

Ευχαριστήριο Μήνυμα....από τον Διοικητή του Γ.Ν.Κατερίνης κ. Μυστρίδη Ανέστη

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ.
 Ο Πρόεδρος Ανέστης Μυστρίδης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στο Διευθυντή του Τελωνείου Κατερίνης κ. Γεώργιο Λιάμπα, την υπάλληλο κ. Εύη Σαββίδου και ιδιαίτερα τον εκτελωνιστή κ. Χρήστο Παπαδόπουλο για την άμεση ανταπόκριση και τον άψογο συντονισμό στις ενέργειες του εκτελωνισμού του ασθενοφόρου από τη Γερμανία.
                                               Ο Διοικητής
                                           Ανέστης Μυστρίδης

Η Κοπή της Βασιλόπιτας του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Θρακικός....από τον Αποστόλη Μοσχολούρη

Από τον κ.Αποστόλη Μοσχολούρη.
Αγιασμός και κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας στο Μορφωτικό Σύλλογο «ΘΡΑΚΙΚΟΣ» Γανόχωρας Πιερίας
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή εκατοντάδων μελών και φίλων πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Συλλόγου ο αγιασμός και η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας από το Μορφωτικό Σύλλογο Θρακικός Γανόχωρας Πιερίας.
 Οι φωτογραφίες αφιερώνονται από Απόστολο Μοσχολούρη στο Σύλλογο,στα μέλη και τους φίλους αυτού,σε όλους κι όλες σας.
 Καλή πολιτιστική χρονιά φίλοι και φίλες του Μορφωτικού Συλλόγου Θρακικός Γανόχωρας!.. Φωτογραφίες Αποστόλης Μοσχολούρης.
Από το melanikaixarti:
Η Ομάδα του melanikaixarti αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κ.Αποστόλη Μοσχολούρη για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει δίνοντάς μας την άδεια του  να δημοσιεύουμε τις φωτογραφίες του.
Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας φίλε Απόστολε

Δίκτυο Απινιδωτών...Θωρακίζει τα Δημοτικά Κτήρια και Δημόσιους Χώρους στον Δήμο Κατερίνης

Δήμος Κατερίνης
Γραφείο τύπου
31-01-2018
 Δήμος Κατερίνης - ΟΠΠΑΠ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
 Απινιδωτές – Εργαλεία Ζωής στην πόλη Σάββας Χιονίδης: «Οι απινιδωτές στην πόλη συνιστούν μία σπουδαία προσφορά στον συνάνθρωπο και στην ίδια τη ζωή […]»
 Με σύνθημα «Απινιδωτές – Εργαλεία Ζωής στην πόλη», την πρωτοβουλία τοποθέτησης επτά (7) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, στον πεζόδρομο, στα δημοτικά αθλητικά κέντρα, στις εγκαταστάσεις των ΚΑΠΗ, στο Πνευματικό κέντρο, στην Αστική Σχολή, όπου συναθροίζεται καθημερινά πλήθος κόσμου αναλαμβάνει ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, με την συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας.
 Πρόκειται για μία προσπάθεια συμβολής στην ενίσχυση των δομών Υγείας και ιδίως, στην αντιμετώπιση αιφνίδιων καρδιακών επεισοδίων, σε δημόσιους χώρους, μία εξέλιξη η οποία, γνωστοποιήθηκε στη διάρκεια σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30/01, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο Κατερίνης, παρουσία του Δημάρχου Σάββα Χιονίδη, του προέδρου του ΟΠΠΑΠ Θεόδωρου Παυλίδη, με την συμμετοχή εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας, του ΕΚΑΒ, της Διασωστικής Ομάδας Πιερίας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης).
 «Οι απινιδωτές στην πόλη συνιστούν μία σπουδαία προσφορά στον συνάνθρωπο και στην ίδια τη ζωή.
Με υπευθυνότητα, προγραμματισμό και προπάντων με σεβασμό και ενεργό ενδιαφέρον απέναντι στον κάθε συμπολίτη μας, αναλαμβάνουμε μία ουσιαστική πρωτοβουλία, η οποία συμβάλλει στην παροχή πολύτιμης βοήθειας, προκειμένου να σωθεί όταν και εφόσον παραστεί ανάγκη, μια ανθρώπινη ζωή» σημείωσε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης. Επιπλέον, ο Δήμαρχος εξήρε «το σημαντικό έργο που επιτελούν διαχρονικά καταθέτοντας ψυχή», τόσο ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας, το ΕΚΑΒ, όσο και η Διασωστική Ομάδα Πιερίας & ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης, τους εκπροσώπους των οποίων ευχαρίστησε, για την καθοριστική συμβολή και συνεργασία στο συγκεκριμένο εγχείρημα.
 Ο κος Χιονίδης τόνισε και την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και πιστοποίησης εθελοντών στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, άποψη, την οποία συμμερίστηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στην σύσκεψη. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «Ο απινιδωτής αποτελεί εργαλείο ζωής & πολλοί συνάνθρωποί μας θα σώζονταν εάν υπήρχαν τοποθετημένοι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές σε κεντρικά σημεία δημοσίων χώρων, με την ίδια λογική που υπάρχουν οι πυροσβεστήρες.
Με το σκεπτικό αυτό, αναλάβαμε την πρωτοβουλία τοποθέτησης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (ΑED), σε εμφανή σημεία σε δημόσιους χώρους, δημοτικά αθλητικά κέντρα κ.α. και φιλοδοξούμε να βελτιώσουμε τα χαμηλά ποσοστά ανθρώπων που επιβιώνουν μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή» τόνισε από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ Θεόδωρος Παυλίδης, ο οποίος διευκρίνισε, ότι, σταδιακά στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή θα εκπαιδευτούν προπονητές – γυμναστές των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων, καταστηματάρχες στην περιοχή του κέντρου, προσωπικό των ΚΑΠΗ και όλων των δομών του ΟΠΠΑΠ. Μία ανθρώπινη ζωή αν σωθεί είναι εξαιρετικά σημαντικό Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας Ηρακλής Τσανικίδης: «Είμαστε πάντα ανοικτοί ως Ιατρικός Σύλλογος σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Ευχαριστούμε τον Δήμο Κατερίνης και προσωπικά τον Δήμαρχο, που με την συνδρομή τους έχουμε οργανώσει πολλές σημαντικές δράσεις, που αφορούν τους συμπολίτες μας.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί κίνηση ανθρωπιάς, η οποία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το παράδειγμα εφαρμογής σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, σε σχολεία κ.α. Για εμάς τους γιατρούς και μία ανθρώπινη ζωή αν σωθεί είναι εξαιρετικά σημαντικό». ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Όπως σημείωσε ο Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου – καρδιολόγος Παναγιώτης Ταρενίδης: «Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός, ότι, ο Δήμος Κατερίνης και ο ΟΠΠΑΠ με τη δυναμική τους ενισχύουν το μήνυμα της αρχικής ιδέας υλοποίησης του project. Προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες έχει γίνει επικοινωνία, με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας - καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ι. Γουδέβενο, ο οποίος πρόκειται να έρθει σε κεντρική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο, για να γίνει επίδειξη περιστατικών».
 Τέλος, όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους των εθελοντικών ομάδων: «Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στον Δήμο Κατερίνης, στον Ιατρικό Σύλλογο, σε όλους που με την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας κάνουν ένα όνειρο πραγματικότητα». Αξίζει να σημειωθεί, ότι, με την τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (ΑED), σε εμφανή σημεία του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Δημοτικού Αμαξοστασίου, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης, θωράκισε ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 τους συγκεκριμένους δημοτικούς χώρους, ενώ ομάδα δημοτικών υπαλλήλων απέκτησε - κατόπιν σεμιναρίων - πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ανανήπτη. Τ
ι είναι ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής;
 Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής είναι μια μικρή, ελαφριά, αξιόπιστη συσκευή που ανιχνεύει αυτόματα τον καρδιακό ρυθμό και έχει την ικανότητα, βάσει προγραμματισμού, να καθορίσει αν απαιτείται απινίδωση (χωρίς παρέμβαση από τον χειριστή).
Φορτίζεται αυτόματα και προτρέπει τον χειριστή με φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά να χορηγήσει ηλεκτρική ενέργεια, με σκοπό την επαναλειτουργία της καρδιάς.
Τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή χειρίζεται οποιοσδήποτε πολίτης είναι παρών στο επεισόδιο Καρδιακής Ανακοπής, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Kαρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και εφαρμόζει τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο, περίπου 350.000 Ευρωπαίοι πέφτουν θύματα εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής.
Υπολογίζεται ότι ποσοστό 16-20% των ανακοπών συμβαίνει σε δημόσιους χώρους και αφορά κυρίως σε νεαρά άτομα χωρίς να προηγούνται προειδοποιητικά σημεία.
Μέχρι και σήμερα, λιγότεροι από 1 στους 10 αυτών των ασθενών επιβιώνουν.
 Όπως υποστηρίζουν οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, η εφαρμογή βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στα πρώτα 1-2 λεπτά από την κατάρρευση του θύματος αυξάνει την επιβίωση από το 5-10%, που είναι σήμερα, στο 60%.
 Σημειώνεται ότι τα πρώτα λεπτά μετά την Καρδιακή Ανακοπή είναι κρίσιμα και καθοριστικά για την επιβίωση του θύματος και την ποιότητα της ζωής του.
Σ’ αυτό τον πολύτιμο χρόνο δίπλα στο θύμα της Καρδιακής Ανακοπής θα βρεθεί ο απλός πολίτης.
 Γι’ αυτό επιβάλλεται ο γενικός πληθυσμός, με έμφαση στις ειδικές ομάδες “πρώτης επαφής”, να εκπαιδευτεί στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και να υπάρχει δημόσια πρόσβαση στην Απινίδωση.

Είπαν.....

Η γυναίκα λέει όλη την αλήθεια στο Θεό, σχεδόν όλη στον πνευματικό της, το μισό της αλήθειας στο φίλο της και το εικοστό της αλήθειας σ' εκείνον που αγαπάει.
Βλέπετε τώρα τι της απομένει για εκείνον που δεν αγαπάει.
Πιερ Βεμπέρ 
Γάλλος θεατρικός συγγραφέας.

Κάποιος.....Εορτάζει

Σήμερα 31/01 σε:
Κύρος, Κύρης
Ευδοξία, Ευδοξούλα,
Δόξα, Δοξούλα
Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά με υγεία,χαρά,αγάπη,ευτυχία

Ανέκδοτο.....

Ο Πέρσης ποιητής και μύστης Σααντί Σιραζί (1210-1291) διηγείτο πως όταν ήταν νέος και θερμόαιμος, έκανε παρατήρηση σε κάποιον ηλικιωμένο συγγενή του, για τον μαλακό και ήπιο χαρακτήρα του.
 Εκείνος τότε του άποκρίθηκε:
 - Παιδί μου, κάποτε είχα κι εγώ δόντια, που ήταν σκληρά και δάγκωνα.
Εκείνα μου έπεσαν, όμως, με τον καιρό.
Ενώ η γλώσσα μου, που ήταν μαλακή κι ευκίνητη, όπως βλέπεις, μου έμεινε και δεν έπαθε τίποτε.

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής παραγωγής:Δήλωση παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών για το έτος 2017

ΘΕΜΑ: «Δήλωση παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών για το έτος 2017»
 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πιερίας, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής παραγωγής ανακοινώνει ότι οι επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, παρασκευαστήρια, σημεία πώλησης, μεταφορικές εταιρίες κ.α. που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών υποχρεούνται κάθε έτος να δηλώνουν την ποσότητα και το είδος των ζωοτροφών που παρήγαγαν ή/και διακίνησαν στις εγκαταστάσεις τους σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 της ΚΥΑ αριθμ. 263233/2008 (Β’ 244).
Αυτή η δήλωση είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό των αντίστοιχων τελών.
 Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των σχετικών δηλώσεών για το έτος 2017 έχει οριστεί η 09-02-2018, ημέρα Παρασκευή (Πληροφορίες: Δημήτριος Γρηγοριάδης, τηλ. 2351351257) Παρακαλούνται οι παραπάνω όπως ανταποκριθούν εμπρόθεσμα ώστε να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Παππάς για Σκοπιανό: Τα Βαλκάνια και η Κεντρική Ευρώπη πρέπει να έχουν πρόσβαση στις θάλασσες Πηγή: Παππάς για Σκοπιανό: Τα Βαλκάνια και η Κεντρική Ευρώπη πρέπει να έχουν πρόσβαση στις θάλασσες [βίντεο] | iefimerida.gr

Το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης αναφορικά με το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ έδωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς.
 Από τη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε, ο Ν. Παππάς υποστήριξε ότι πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και «να μιλάμε όσο λιγότερο γίνεται δημόσια, πριν έχουμε κάτι απτό πριν έχουμε κάτι που θα οδηγήσει σε συμφωνία». «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποτιμήσουμε την πορεία αυτού του σοβαρού εθνικού ζητήματος τα τελευταία 25 χρόνια.
Η Βόρεια Ελλάδα μπορεί και πρέπει να ανακτήσει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή ως ο τόπος όπου τα Βαλκάνια και η Κεντρική Ευρώπη έχουν πρόσβαση στις θάλασσες» σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής.
 Εσπευσε δε να προσθέσει ότι η χώρα μας «για να κατακτήσει αυτό το ρολό πρέπει τα ζητήματα με τους βόρειους γείτονες μας να λυθούν.
Αυτό είναι προς το συμφέρον της χώρας».
Για το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη: 
 «H Ελλάδα είναι μια χώρα δημοκρατική όπου ο καθένας μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του όπως νομίζει. Το ζήτημα και το ερώτημα το πολιτικό είναι αν και κατά πόσο αυτές οι κινήσεις βοηθούν τη λύση του εθνικού ζητήματος.
Η Ελλάδα είναι μια χωρά ισχυρή μια χωρά η οποία μπορεί να παίξει ρόλο κλειδί στην περιοχή και με αυτή την αυτοπεποίθηση πρέπει να πορευθούμε και σε αυτό το ζήτημα».
Για τις τηλεοπτικές άδειες 
 Αναφερόμενος στο ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, είπε πως «είμαστε μισό βήμα πριν την ολοκλήρωση», καθώς πλέον απομένει να τελειώσει ο ενδελεχής έλεγχος των οικονομικών πόρων.
 «Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή στιγμή για το ζήτημα.
Μετά από 30 χρόνια και σε πείσμα πολλών, ολοκληρώνεται η διαδικασία και το δημόσιο θα εισπράξει το τίμημα που πρέπει να εισπράξει», δήλωσε ο Νίκος Παππάς.
 Για τα δημοτικά ραδιόφωνα 
 Όσον αφορά τα δημοτικά ραδιόφωνα ο κ. Παππάς εμφανίστηκε καθησυχαστικός. «Ουδείς πρέπει να ανησυχεί είμαστε στην εκκίνηση μετάβασης στο ψηφιακό ραδιόφωνο.
Μια διαδικασία που θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα, για τον όγκο της ακτινοβολίας, για τη χωρητικότητα των ραδιοφωνικών σταθμών αλλά και για την ποιότητα του σήματος που απολαμβάνει ο Έλληνας πολίτης.
Η χωρητικότητα είναι τεράστια.
Μιλάμε για 1300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, συνεπώς ειδικά οι σταθμοί οι οποίοι έχουν ένα ξεχωριστό κοινωνικό ρόλο που έχουν πρόγραμμα και δημιουργούν απασχόληση, δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα», είπε ο κ. Παππάς.
 Ο Νίκος Παππάς βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και το Μέγαρο Μουσικής με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνει το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του Γεώργιου Πηλιχού «Άουσβιτς: Έλληνες – Αριθμός Μελλοθανάτου».
 Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε συγκλονιστικό το βιβλίο επισημαίνοντας πως οι Έλληνες Εβραίοι στο Άουσβιτς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας.
Άποψη του Ανδρέα Καρασαββίδη
Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης
Έχω την εντύπωση ότι μόλις τώρα ο κ.Παππάς μας έδωσε τον πραγματικό λόγο για της μεγάλης βιασύνης για να δώσουμε το Μακεδονία στην γείτονα Χώρα....πρέπει με κάποιον τρόπο να βγούν στην Θάλασσα....
Το Είδαμε

Το Μέτωπο Νίκης, καλεί τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαντήσει, για ποιο λόγο οι Τούρκοι κατέχουν τα Ίμια και παρεμποδίζουν ακόμη και τον ίδιο να προσεγγίσει
30 Ιανουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ραχήλ Μακρή – Μιχάλης Χριστοδουλίδης: «Το Μέτωπο Νίκης, καλεί τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαντήσει, για ποιο λόγο οι Τούρκοι κατέχουν τα Ίμια και παρεμποδίζουν ακόμη και τον ίδιο να προσεγγίσει»

Στις 28.01.2018 ο Υπουργός ΥΕΘΑ, Πάνος Καμμένος παρεμποδίστηκε από Τούρκους στο να πλησιάσει τα ελληνικά νησιά Ίμια για να αποθέσει φόρο τιμή στους πεσόντες ήρωες της πατρίδος μας αθάνατους Παναγιώτη Βλαχάκο, Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό, που πρόδωσαν οι προκάτοχοι του και ντροπιάζει ο ίδιος.
Σκάφη των Λιμεναρχείων Αλικαρνασσού - Μούγλων. απέκλεισαν την κανονιοφόρο «Νικηφόρος» του ΠΝ μας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του ΑΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικόλαου Τσούνη που ακόμα δεν έχει παραιτηθεί όπως οφείλει.
Όχι μόνο τους εμπόδισαν οι Τούρκοι να μεταβούν στα Ελληνικά νησιά μας όπως αναμφισβήτητα είναι τα Ίμια για την εναπόθεση στεφανιού στην μνήμη των ηρώων μας που προδώσαν όλοι οι πολιτικοί προδότες, αλλά εξαγγείλανε και νέα άσκηση των τουρκικών ΕΔ στο Αιγαίο για τις 5 Φεβρουαρίου 2018.
Σύμφωνα με την Τουρκική οδηγία T N/W 0157/2018 - Αιγαίο στις 5 Φεβρουαρίου 2018 από 0700Z έως 1500Z R.10 NM, οι Τούρκοι δέσμευσαν το Αιγαίο μας για άσκηση του ΠΝ τους και σε ακτίνα 10ν.μ. με κέντρο το γεωγραφικό σημείο 38 57.00 N, 025 31.00 Ε.
Το Μέτωπο Νίκης, καλεί τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαντήσει, για ποιο λόγο οι Τούρκοι κατέχουν τα Ίμια και παρεμποδίζουν ακόμη και τον ίδιο να προσεγγίσει.
Για ποιο λόγο απέκρυψαν την δέσμευση του Αιγαίου για άσκηση του ΠΝ τους σε εθνικά ύδατα και να παραιτηθεί όπως οφείλει, καθώς είναι ανίκανοι να διαφυλάξουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας υπηρετούντες έναν επικίνδυνο Υπουργό, αντί του εθνόσημου και της σημαίας.
Το Μέτωπο Νίκης, καλεί την στρατιωτική δικαιοσύνη να κινηθεί κατά νόμο και να αποδείξει ότι δεν δέχεται πιέσεις και δεν ελέγχεται από καθεστώτα.
Το Μέτωπο Νίκης προειδοποιεί, ότι τα εγκλήματα που συντελούνται σε βάρος της εθνικής ακεραιότητας της χώρας δεν θα μείνουν αναπάντητα όταν αποκατασταθεί η Δημοκρατία που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με την στήριξη του μνημονιακού και δήθεν αντιμνημονιακού τόξου της βουλής των δανειστών, κατέλυσαν και παρέδωσαν στους Γερμανούς.

                                                        Ραχήλ Μακρή
                      Πρώην Βουλευτής – Επικεφαλής του Μετώπου Νίκης

                                               Μιχάλης Χριστοδουλίδης
                          Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός-Σμήναρχος ε.α
                                 Διπλ. Μηχανικός Αεροσκαφών ΣΜΑ
         Ενεργειακός Επιθεωρητής και Τομεάρχης Ενέργειας και Υποδομών του Μετώπου Νίκης

                                                                          Μέτωπο Νίκης

 
         metoponikis                   metoponikis                 press@metoponikis.gr

Γιατρέ μου Ευχαριστώ μου σώσατε την Ζωή!!!

Γιατρέ μου Ευχαριστώ μου σώσατε την Ζωή!!!
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης από 2 ασθενείς του Νευρουχειρουργού Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη που δημόσια τον ευχαρίστησαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης με επίσημο ομιλητή και καλεσμένο τον Ευπατρίδη ιατρό ο οποίος "φυλάσσει Θερμοπύλες" στην Ακριτική Λέσβο.
Περισσότερα Εδώ: Την Δευτέρα 29-1-2018 οι φίλοι της Σχολής Γονέων - Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια καταπληκτική ιατρική ομιλία για την "Αιμορραγία στον Εγκέφαλο", που απευθυνόταν και στους γιατρούς με την εξειδικευμένη παρουσίασή της αλλά και στο κοινό με τις απαραίτητες επεξηγήσεις. 
Ομιλητής ήταν ο κ. Ευρυβιάδης Μπαϊραμίδης, νευροχειρουργός στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας, στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου "Εκάβη", στις 7 το απόγευμα.
Κατά τον ιατρικό ορισμό, ο εγκέφαλος έχει σπογγώδη υφή, ζυγίζει 1200-1400 gr, αποτελείται από 100 δισεκατομμύρια νευρώνες και έχει άπειρες συνάψεις.
 Είναι η πιο πολύπλοκη ζώσα μάζα στο σύμπαν με πολλές άγνωστες λειτουργίες του ακόμα και σήμερα στους νευροχειρουργούς. 
Αποτελεί το τελειότερο όργανο που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο. 
Ο άνθρωπος υπερέχει από όλα τα όντα χάρη στο νου κατά τη ρήση του Αναξαγόρα: "Λέων μεν όνυξι κρατεί, κέρασι δε βους, άνθρωπος δε νω".
Ένα τέτοιο πολύτιμο όργανο προστατεύεται με το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, με προστατευτική μεμβράνη μέσα στο οστέινο κλουβί της κοιλότητας του κρανίου. 
Παρόλα αυτά είναι εύθραυστος και δημιουργούνται αιμορραγίες από ρήξη αρτηριών, φλεβών και τριχοειδών αγγείων λόγω ατυχημάτων, τροχαίων και εργατικών, πτώσεις, βίαιης συμπεριφοράς κλπ. Κάποια αιματώματα οδηγούν στο θάνατο. 
Η ρήση του Ιπποκράτη: "Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν" προϋποθέτει προληπτικούς κανόνες τήρησης ασφαλείας και κατά την οδήγηση και στο εργασιακό περιβάλλον, μόρφωση και κατά Θεόν παιδεία.
 Για τη θεραπεία απαραίτητα στάδια θεωρούνται η κλήση του ΕΚΑΒ, η πίεση και περίδεση στο σημείο που αιμορραγεί, ελαφρώς υψωμένη κεφαλή και τέλος νοσοκομειακή αντιμετώπιση με πιθανή χειρουργική παρέμβαση.
Κάποιες φορές εμφανίζεται και η λεγόμενη αυτόματη αιμορραγία λόγω ανευρύσματος, δυσπλασιών, αιμαγγειωμάτων, υπέρτασης, πηκτικών διαταραχών και αιμορραγικών όγκων. 
Τα συμπτώματα που προηγούνται συνήθως είναι πονοκέφαλος, μούδιασμα ή και παράλυση των άκρων, δυσκολία κατάποσης, διαταραχή όρασης, σύγχυση και δυσκολία στην ομιλία, λήθαργος και υπνηλία.
 Με στατιστικά στοιχεία από τα ανευρύσματα (είσοδος αίματος στον εγκέφαλο) πεθαίνουν 50% των ασθενών αφού βρεθούν τα ανευρύσματα στις απεικονίσεις. 
Αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση με την προϋπόθεση να προλαμβάνονται κατά το δυνατόν με έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, διακοπή καπνίσματος, μέτρια κατανάλωση αλκοόλ και έλεγχο με εγκεφαλική αγγειογραφία αν υπάρχει άμεσος συγγενής με τα ίδια συμπτώματα.
Με τη σύγχρονη τεχνολογία, τις νέες θεραπείες χειρουργικής, τη μονάδα εντατικής θεραπείας και τα κέντρα αποκατάστασης μπορεί δυνητικά να αποφευχθεί ο θάνατος από αιμορραγία του εγκεφάλου.
Οι ουσιαστικές ερωτήσεις του κοινού απαντήθηκαν εύστοχα από ιατρικής πλευράς από τον ομιλητή. Συγκίνηση προκάλεσαν με τις ευχαριστίες τους προς τον κύριο Μπαϊραμίδη δύο χειρουργημένες ασθενείς του τόπου και ιδιαίτερα η νεαρή Παρασκευούλα από τον Άγιο Σπυρίδωνα. 
Η εκδήλωση έκλεισε μελωδικά με έντεχνα τραγούδια από τη χορωδία καθηγητών "Ολύμπια Ωδή".Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ κ.Θ.Παυλίδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας κ.Ηρακλής Τσανικίδης, ο γραμματέας κ.Παναγιώτης Ταρενίδης, ο ταμίας κ.Γ.Ζωγράφος και μέλη του Δ.Σ., η πρώην βουλευτής κ.Μίχου, ο Αντιδήμαρχος κ.Πούλιος του δήμου Δίου-Ολύμπου, ο πολιτευτής κ.Μπέης, ο επίτιμος πρόεδρος της Σχολής Γονέων κ.Δημηνάς και πλήθος κόσμου.
Την ερχόμενη Δευτέρα 5-2-2018 ομιλητής θα είναι ο κ.Στ.Τσιπούρας με θέμα "Η εκδημία ενός Αγγέλου - Η γονεϊκή στάση απέναντι στο θάνατο".


                  Με εκτίμηση
                    Για το Δ.Σ.

               Ο   Πρόεδρος
    Κωνσταντίνος Κορομπίλης


LOGOTYPO SXOLIS GONEON_t

    Tel. 0030-23510-34288
            0030-6972-507281