Για την Μακεδονία μας

Για την Μακεδονία μας

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Ματαιώνεται η εκδήλωση.... "Κοινωνικά Κινήματα και η Αυτό-διαχείριση ως λύση στην κρίση"

Η Εθελοντική Ομάδα Δράση Ν. Πιερίας "Ο Τόπος μου" ανακοινώνει ότι η εκδήλωση του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2015 στον Καπνικό Σταθμό για τη ΒΙΟΜΕ Θεσσαλονίκης και τα μεταλλεία της Χαλκιδικής ματαιώνεται, επειδή αδυνατούν να παρευρεθούν δύο από τους τέσσερις ομιλητές, για λόγους υγείας. Για την αδυναμία συμμετοχής των δύο ομιλητών ενημερωθήκαμε σήμερα (για τον πρώτο ομιλητή το μεσημέρι και για τον δεύτερο το βράδυ) και ως εκ τούτου ζητούμε την κατανόησή σας για την ματαίωση της τελευταίας στιγμής.
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση αυτή.
Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ - Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας (ΕΟΔνΠ)