Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Συνεδριάσεις..... του ΠΥΣΔΕ

Θέμα: Συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν είναι τα εξής:
13-10-2015
Θέμα 1ο: Εξέταση 3 αιτημάτων εκπαιδευτικών. Ικανοποιήθηκε το ένα.
Θέμα 2ο: Τροποποιήσεις στη συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.
Θέμα 3ο: Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.
Θέμα 4ο: Προσωρινές τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.
Θέμα 5ο: Οργανικά κενά Μουσικού σχολείου Κατερίνης για το σχ. έτος 2016-17:
ΠΕ02 1, ΠΕ04.02 1, ΠΕ04.04 1, Μουσικά Όργανα 21.
Θέμα 6ο: Έγκριση ολιγομελών τμημάτων.
Θέμα 7ο: Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής.
19-10-2015
Θέμα 1ο: Τροποποιήσεις στη συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.
Θέμα 2ο: Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.
Θέμα 3ο: Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών.
Θέμα 4ο: Προσωρινές τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών.
Θέμα 5ο: Συζήτηση για κάλυψη κενού 4 ωρών ειδικότητας ΠΕ19-20 στο ΙΣΔΕ Κατερίνης. Κατόπιν εισήγησής μου θα προκηρυχτεί το κενό στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας.
Θέμα 6ο: Εξέταση 5 αιτημάτων εκπαιδευτικών. Ικανοποιήθηκε μόνο το ένα. Τα υπόλοιπα απορριφθήκαν είτε διότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του συμβουλίου, είτε διότι δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν, λόγω έλλειψης προσωπικού και εναλλακτικών λύσεων.
29-10-2015
Θέμα 1ο: Εξέταση 3 ενστάσεων εκπαιδευτικών. Μία απορρίφθηκε ομόφωνα. Μία έγινε δεκτή ομόφωνα. Μία έγινε δεκτή 4:1 (μειοψηφούντος εμού του ιδίου διότι, όπως ανέφερα στο συμβούλιο, έπρεπε να λειτουργήσουμε στη συγκεκριμένη τοποθέτηση, όπως λειτουργήσαμε σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Θέμα 2ο: Τροποποιήσεις στις διαθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 στη Α/θμια για συμπλήρωση ωραρίου.
Θέμα 3ο: Τροποποιήσεις στη συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών. Απόσπαση εκπαιδευτικού για εξαιρετικούς λόγους.
Θέμα 4ο: Μία αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Θέμα 5ο: Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών σχολικών μονάδων.
Θέμα 6ο: Εξέταση δύο αιτήσεών μου που αφορούσαν: α) επανεξέταση ένστασης εκπαιδευτικού β) διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού με μηδενικό ωράριο και τη διάθεσή του για διοικητικό έργο στις σχολικές μονάδες.
02-11-2015
Θέμα 1ο: Ακρόαση εκπαιδευτικού από το συμβούλιο για τους λόγους της ένστασής του.
Θέμα 2ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού και συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου.
Θέμα 3ο: Τροποποίηση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.
Θέμα 4ο: Ενημέρωση από την υπηρεσία για αίτημα εκπαιδευτικού και αίτημα Διευθυντή σχολικής μονάδας.
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                                 ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος                                                                   αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ                                                                                                 του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6940044993                                                                                τηλ. 6930478469