Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Πανελλήνιο συνέδριο...Η Βιολογία στην Εκπαίδευση

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» ΚΑΤΕΡΙΝΗ 13-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015