Για την Μακεδονία μας

Για την Μακεδονία μας

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Παρακρατούν από τους δήμους το 30% της χρηματοδότησής τους

Έκτακτη γενική συνέλευση των δήμων της χώρας με αντικείμενο τα οικονομικά των ΟΤΑ πρόκειται να συγκαλέσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), όπως αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρίαση το ΔΣ της ένωσης.
Η σύγκληση της συνέλευσης κρίθηκε αναγκαία μετά τη διαπίστωση ότι η ροή χρηματοδοτήσεων των δήμων για το 2015 υστερεί τουλάχιστον κατά 30%, ενώ απομένουν μόλις 2 μήνες για να κλείσει ο χρόνος.
Όπως τονίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η άμεση απόδοση των σχετικών ποσών υπάρχει ο κίνδυνος οι δήμοι να μην μπορούν να “ισοσκελίσουν” τους προϋπολογισμούς τους και χιλιάδες πολίτες να υστερηθούν από σημαντικές και προγράμματα κοινωνικές παροχές όπως για παράδειγμα το «Βοήθεια στο Σπίτι».
Οι βασικότερες υστερήσεις αφορούν στις χρηματοδοτήσεις αναπτυξιακών έργων των δήμων μέσω ΣΑΤΑ, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα προγράμματα υλοποίησης ΟΚΑΝΑ.
Επιπλέον η αυτοδιοίκηση δεν έχει λάβει κανένα ποσό για τις Οφειλές Παρελθόντων Ετών. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις χρηματοδοτήσεις των Περιφερειακών Ενώσεων και της ΚΕΔΕ.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης υπογράμμισε στην εισήγησή του ότι «σήμερα οι Δήμοι καλούνται να ασκήσουν αρμοδιότητες που οριακά αντέχουν τα ισχνά οικονομικά τους» και επισήμανε ότι οι χρηματοδοτήσεις μέχρι σήμερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού είναι 1.810 εκατ. ευρώ από τα 2.572 εκατ. ευρώ που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, δηλαδή ποσοστό 70,4%. «Προφανώς, πρέπει μέχρι και τον Δεκέμβριο, να αποδοθεί ολόκληρο το ποσό στους Δήμους. Εκτιμούμε το ποσό αυτό ως ελάχιστο για να μπορεί ένας Δήμος να λειτουργήσει στοιχειωδώς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γ. Πατούλης.
Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι «εκτός από την απόδοση των τακτικών εσόδων για το 2015 θα πρέπει η Κυβέρνηση να φροντίσει για την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων και μέσων, που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 Ήδη έχουμε ζητήσει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων όπως:
- Απόδοση μέσω των Κ.Α.Π. του συνόλου των πόρων που προβλέπονται στο Ν.3852/2010
- Εκπόνηση ενός «Προγράμματος Απόδοσης των νέων Παρακρατηθέντων», από το 2009 μέχρι και σήμερα, όπως εφαρμόστηκε στην προηγούμενη περίοδο, αφού πρώτα έρθει η ανάκαμψη της οικονομίας και η βελτίωση των Δημοσίων Εσόδων. Να επισημανθεί ότι το τρέχον πρόγραμμα είναι ύψους 1,7 δισ. ευρώ και αποδίδονται κάθε χρόνο 213,9 εκ. ευρώ στους δήμους. Για τη φετινή χρονιά δεν έχει αποδοθεί το οφειλόμενο ποσό.
- Επαναφορά του ποσοστού κατανομής εσόδων του Πράσινου Ταμείου στους Δήμους (από 2,5% που είναι σήμερα, στο αρχικό 10%), κυρίως για έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.
- Μείωση του επιτοκίου δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
- Προώθηση μέτρων δημοσιονομικής αποκέντρωσης, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών, όπως αναφέρουμε και στο ψήφισμά μας στο τακτικό συνέδριο της Χαλκιδικής».

Το είδαμε:eleftheria.gr