Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ....Αυτοί είναι οι 12 "σοφοί" που αποφάσισαν για το ασφαλιστικό των Ελλήνων!!!

Η επιτροπή «σοφών» για το ασφαλιστικό .............

ΤΑ μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

1. Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρος

2. Βασίλης Ανδρουλάκης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας

3. Διονύσιος Γράβαρης, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής

4. Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας

5. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, ομ. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας

6. Σταυρούλα Κτιστάκη, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας

7. Φρόλη Κουσκουνά, Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

8. Σπύρος Μαρκάτης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας

9. Δημήτριος Μπούρλος, Δικηγόρος, εξειδικευμένος σε συνταξιοδοτικά θέματα

10. Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

11. Αθηνά Πετρόγλου, Δικηγόρος, εξειδικευμένη σε συνταξιοδοτικά θέματα

12. Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας